Přehled akcí
Summary of IC Matches
 
14.-18.6.2023
místo: Praha, Česká republika
CQS IC červen v Praze 2023 - 90let ILTC České republiky
Argentina - Irsko - Lucembursko - Maďarsko - Uruguay - USA - Velká Británie - Česká republika
 
June 14.-18.6.2023
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague 2023 - "90 years of ILTC Czech Republic"
Argentina -Ireland - Luxembourg - Great Britain - Hungary - Uruguay - U.S.A. - Czech Republic
 
...more
8.-12.6.2022
místo: Praha, Česká republika
CQS IC June in Prague (CQS IC červen v Praze)
Irsko - Kanada - USA - Česká republika
 
June 8.-12.6.2022
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague
Canada - Ireland - U.S.A. - Czech Republic
 
...more
23.6.2021
místo: Praha, Česká republika
CQS CZECH IC June in Prague (CQS IC ČR Červen v Praze)
Česká republika
 
June 23, 2021
place: Prague, Czech Republic
CQS CZECH IC June in Prague
Czech Republic
 
...more
25.6. - 2.07.2019
místo: Birmingham, Londýn - Velká Británie
Velká Británie, Belgie, Česká republika
 
25.6. - 2.07.2019
place: Birmingham, London - Great Britain
Great Britain, Belgium, Czech Republic
 
...more
12.-15.6.2019
místo: Praha, Česká republika
CQS IC June in Prague (CQS IC Červen v Praze)
Austrálie - Irsko - JAR - USA - Česká republika
 
June 12.-15.6.2019
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague
Australia - Ireland - South Africa - U.S.A. - Czech Republic
 
...more
13.-16.6.2018
místo: Praha, Česká republika
CQS IC June in Prague (CQS IC Červen v Praze)
Belgie - Maďarsko - Velká Británie - Česká republika
 
June 13.-16.6.2018
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague
Belgium - Hungary - Grat Britain - Czech Republic
 
...more
14.-18.6.2017
místo: Praha, Česká republika
CQS IC June in Prague (CQS IC Červen v Praze)
Irsko - Maďarsko - USA - Česká republika
 
June 14.-18.6.2017
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague
Ireland - Hungary - U.S.A. - Czech Republic
 
...more
Přátelská utkání
12.-16.5.2017
místo:
Řím, Itálie
ILTC Itálie - ILTC Česká republika
 
Friendly matches
May 12. - 16.2017
place: Rome, Italy
ILTC Italy x ILTC Czech Republic
 
...more
8.-12.6.2016
místo: Praha, Česká republika
CQS IC June in Prague (CQS IC Červen v Praze)
Australia - Bahamas - Hungary - Uruguay - U.S.A. - Czech Republic
 
June 8.-12.6.2016
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague
Australia - Bahamas - Hungary - Uruguay - U.S.A. - Czech Republic
 
...more
10.-14.6.2015
místo: Praha, Česká republika
CQS IC June in Prague (CQS IC Červen v Praze)
Madarsko - USA - Velká Británie - Česká republika
 
June 10 - 14 2015
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague
Great Britain - Hungary - United States - Czech Republic
 
...more
1.-8.2.2015
Přátelská utkání v JAR
 
February 1st - 8th 2015
Friendly matches in South Africa
 
...more
11.-15.6.2014
místo: Praha, Česká republika
CQS IC June in Prague (CQS IC Červen v Praze)
Francie - Maďarsko - USA - Česká republika
 
11.-15.6.2014
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague
France - Hungary - U.S.A. - Czech Republic
...more
31.5.2014
místo: Lucembursko
Lucembursko - Česká republika
31.5.2014
place: Luxembourg
Luxembourg - Czech Republic

 
...more
19.-23.6.2013
místo: Praha, Česká republika
CQS IC June in Prague (CQS IC Červen v Praze)
Kanada - Rusko - USA - Česká republika
 
19.-23.6.2013
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague
Canada - Russia - U.S.A. - Czech Republic
...more
18.-19.05.2013
místo: Monako
Monako - Česká republika
18.-19.05.2013
place: Monaco
Monaco - Czech Republic
 
...more
13.-17.6.2012
místo: Praha, Česká republika
Červen 2012, Praha
Německo, Velká Británie, Rusko, USA a Česká republika
 
13.-17.6.2012
place: Prague, Czech Republic
June 2012 Prague
Germany, Great Britain, Russia, U.S.A. and Czech Republic
 
...more
03.-12.6.2011
místo: Praha, Česká republika
Červen 2011, Praha
Kanada - Česká republika
 
03.-12.6.2011
place: Prague, Czech Republic
June 2011 Prague
Canada - Czech Republic
 
...more
10.-14.6.2009
místo: Praha, Česká republika
Červen 2009, Praha
Argentina - Monako - Česká republika
 
10.-14.6.2009
place: Prague, Czech Republic
June 2009 Prague
Argentina - Monaco - Czech Republic
 
...more
11.-15.6.2008
místo: Praha, Česká republika
Červen 2008, Praha
Belgie - Kanada - Česká republika
 
11.-15.6.2008
place: Prague, Czech Republic
June 2008 Prague
Belgium - Canada - Czech Republic
 
...more
13.-17.6.2007
místo: Praha, Česká republika
Červen 2007, Praha
Velká Británie – Dánsko – Maďarsko - Česká republika

 
13.-17.6.2007
place: Prague, Czech Republic
June 2007 Prague
Great Britain - Denmark - Hungary - Czech Republic

 
...more
03.-04.06.2006
místo: Praha, Česká republika
"June 2006 in Prague" (Červen 2006 v Praze)
Nový Zéland - USA - Česká republika
 
03.-04.06.2006
place: Prague, Czech Republic
"June 2006 in Prague"
New Zealand - USA - Czech Republic
 
...more
08.-12.06.2005
místo: Praha, Česká republika
"June 2005 in Prague" (Červen 2005 v Praze)
Monako - Česká republika
 
08.-12.06.2005
place: Prague, Czech Republic
"June 2005 in Prague"
Monaco - Czech Republic
 
...more
12.-16.05.2004
místo: Praha, Česká republika
"May 2004 in Prague" (Květen 2004 v Praze)
Velká Británie - Lucembursko -
Maďarsko - Česká republika
 
12.-16.05.2004
place: Prague, Czech Republic
"May 2004 in Prague"
Great Britain - Luxemburk -
Hungary - Czech Republic
 
...more
13.-14.09.2003
místo: Curych, Švýcarsko
Švýcarsko - Česká republika
 
13.-14.09.2003
place: Zurich, Switzerland
Switzerland - Czech Republic
 
...more
17.-24.06.2003
místo: Birmingham, Londýn, Velká Británie
Velká Británie - Holandsko -
Jižní Afrika - Česká republika
 
17.-24.06.2003
place: Birmingham, London, Great Britain
Great Britain - Holand -
South Africa - Czech Republic
 
...more
12.-16.6.2002
IC WEEK 2002 (IC týden 2002)
místo: Monako, Monako
 
12.-16.6.2002
IC WEEK 2002
place: Monaco,  Monaco
 
...more
09.-12.05.2002
místo: Řím, Itálie
Itálie - Velká Británie - Česká republika
 
09.-12.05.2002
place: Roma, Italia
Italia - Great Britain - Czech Republic
 
...more
26.-28.04.2002
místo: Praha, Česká republika
Česko - Švýcarsko

 
26.-28.04.2002
place: Prague, Czech Republic
Czech Republic - Switzerland

 
...more