08.-12.06.2005
místo: Praha, Česká republika
"June 2005 in Prague" (Červen 2005 v Praze)
Monako - Česká republika
 
08.-12.06.2005
place: Prague, Czech Republic
"June 2005 in Prague"
Monaco - Czech Republic