14.-18.6.2023
místo:
Praha, Česká republika
CQS IC červen v Praze 2023 - 90let ILTC České republiky
Argentina - Irsko - Lucembursko - Maďarsko - Uruguay - USA - Velká Británie - Česká republika
 
June 14.-18.6.2023
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague 2023 - "90 years of ILTC Czech Republic"
Argentina -Ireland - Luxembourg - Great Britain - Hungary - Uruguay - U.S.A. - Czech Republic