13.-17.6.2007
místo: Praha, Česká republika
Červen 2007 Praha
Velká Británie – Dánsko – Maďarsko - Česká republika

 
13.-17.6.2007
place: Prague, Czech Republic
June 2007 Prague
Great Britain - Denmark - Hungary - Czech Republic