11.-15.6.2014
místo: Praha, Česká republika
CQS IC June in Prague (CQS IC Červen v Praze)
Francie - Maďarsko - USA - Česká republika
 

11.-15.6.2014
place: Prague, Czech Republic
CQS IC June in Prague
France - Hungary - U.S.A. - Czech Republic