17.-24.06.2003
místo: Birmingham, Londýn, Velká Británie
Velká Británie - Holandsko -
Jižní Afrika - Česká republika
 
17.-24.06.2003
place: Birmingham, London, Great Britain
Great Britain - Holand -
South Africa - Czech Republic