Úspěchy našich členů
Profiles of Our Members

 
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ
ORDINARY MEMBERS
 

Allertová - Politzerová Kamila
nar. 5.1.1967 v Praze
b. January 5, 1967 in Prague

- vítězka turnaje ve Villachu, Rakousko; finalistka dvouhry ve Stavangeru, Norsko; hráčka 1.tenisové ligy Slavia IPS Praha. Nejlepší umístění v ČSSR: 32

- Singles champion in Villach, Austria and Finalist in Stavanger, Norway. Played top league in CZ for Slavia IPS Prague. Highest singles ranking in Czechoslovakia: 32ndBendlová - Koželuhová Miroslava, Mgr.
nar. 16.12.1951 v Praze
b. December 16, 1951 in Prague

- členka vítězného družstva Poháru federace (1975); 6krát mistryně ČSSR (dvouhra, čtyřhra); čtvrtfinále Hamburg (1973), Wimbledon a Paříži; vítězka v Soči, Berlíně, Wroclavi, Vídni, Linci, Insbrucku, Kitzbühlu, Splitu, Miami; semifinále Roland Garros; Miroslava říká, že za své úspěchy vděčí svému otci Václavu Koželuhovi a paní Věře Sukové a panu Janu Svobodovi; Miroslava dnes pokračuje v rodinné tradici jako neteř Karla Koželuha a věnuje se výchově tenisových talentů; dříve každoročně pořádala 32 turnajů pro mládež a dospělé

- Member of the winning Federation Cup team (1975); 6times Czechoslovak Champion (singles, doubles); quarterfinalist in Hamburg (1973), Wimbledon and Paris; winner in Sochi, Berlin, Wroclav, Vienna, Linz, Innsbruck, Kitzbühl, Split, Miami; semifinalist at Roland Garros; Miroslava thanks for her achievements to her father Vaclav Kozeluh and Mrs. Vera Sukova and Mr. Jan Svoboda; today Miroslava continues on the family tradition and as a niece of Mr. Karel Kozeluh she devotes her time into development of young tennis talents, she used to organize 32 tournaments yearly for young and adult players


 

Bervid - Dammová - Vopičková Vlasta
nar. 20.4.1971 v Praze
b. April 20, 1971 in Prague

- členka vítězného družstva (I. ČLTK Praha) na mistrovství ČSSR smíšených družstev dorostu (1986); vítězka kraj. přeboru Prahy dospělých ve dvouhře (1988) a čtyřhře (1987-88); finalistka mistrovství ČSR do 21 let ve čtyřhře (1987); finalistka mistrovství ČSR ve čtyřhře dorostu (1987); finalistka Slovakia Cup ve čtyřhře juniorů (1987); členka extraligového týmu I. ČLTK Praha (1986,1989 a 1995); finalistka mistrovstvi Badenska v Karlsruhe - čtyřhra dospělých (1994); členka vítězného družstva (I. ČLTK Praha) 1.národní ligy dospělých (1987); několik let liga v Německu (regional liga v Berlíně); účástnila se světových tenisových turnajů dospělých

- Member of the winning team (I. ČLTK Praha) at the Czechoslovak junior mixed teams Championship (1986); regional Prague winner in singles (1988) and doubles (1987-88); doubles finalist at the Under 21 Czech Championship (1987); doubles finalist at the Junior Czech Championship (1987); junior doubles finalist at the Slovakia Cup (1987); member of the team (I. ČLTK Praha) at the Czechoslovak extraliga team Championship (1986, 1989 and 1995); doubles finalist at the Baden Championship in Karlsruhe (1994); member of the winning team (I. ČLTK Praha) at the Czechoslovak 1.national team Championship (1987); played few years league in Germany (regional league in Berlin); competed on WTA tour


 

Brzáková Yvona, Ing.
nar. 23.4.1956 v Levoči
b. April 23, 1956 in Levoca

- juniorská mistryně ČSSR ve dvouhře a čtyřhře (1974); mistryně ČSSR do 21let ve dvouhře (1977); Halové mistrovství ČSSR ve dvouhře - 2.místo (1977); mistryně ČSR ve dvouhře (1977) a čtyřhře (1976); Mezinárodní mistryně ČSSR ve čtyřhře (1977 a 1981) a smíšené čtyřhře (1982); Švýcarské Grand Prix - 5 turnajů, 1. místo ve dvouhře (1978); vítězka ve čtyřhře v Kitzbühelu (1982); členka vítězného juniorského družstva Sofia Cup (1974); členka družstva Poháru federace – semifinále (1980); obdržela od WTA ocenění za sportovní chování - Karen Krantzcke Sportsmanship Award (1979); nejlepší umístění v ČSSR: 4 a na světovém žebříčku WTA ve dvouhře: 86

- Czechoslovak Junior Singles and Doubles Champion (1974); Czechoslovak Singles Champion under 21years (1977); Czechoslovak Indoor Championships – 2nd place(1977); Czech Champion in singles (1977) and doubles (1976); Czechoslovak International Champion in doubles (1977 and 1981) and mixed doubles (1982); Swiss Grand Prix – 5 tournaments - Singles 1st place (1978); doubles Champion – Kitzbühel (1982); member of the winning Sofia Cup junior team (1974); member of the Federation Cup team – semi-finalists (1980); recipient of the Karen Krantzcke Sportsmanship Award from the WTA (1979); highest ranking in Czechoslovakia: 4th and highest WTA ranking in singles: 86th


 

Čech Jaroslav, Ing.
nar. 14.5.1955 v Havlíčkově Brodě
b. May 14, 1955 in Havlickuv Brod

- člen juniorské reprezentace (1974-76); 2. místo na seriálu halových turnajů v ČR(1979); vítěz řady turnajů v ČR, především v hale, kde porazil řadu tehdejších reprezentantů (Složil, Šmíd, Pála, Huťka, Zedník, Šrejbr); v Německu vyhrál několik turnajů serie Rexona, kde porazil mj. DC reprezentanta tehdejší Jugoslavie N. Speara; člen vítězného družstva (Sparta Praha) Extraligy - mistrovství ČSSR (1978), člen DC týmu (1976); nejvyšší umístění ve čtyhře na žebříčku ATP: 150

- Member of the junior Czechoslovak National team (1974-76); 2nd place Indoor Czechoslovak series tournaments (1979; winner of various tournaments in Czechoslovakia mainly indoors beating top players such as Složil, Šmíd, Pála, Huťka, Zedník, Šrejbr; winner of few tournaments Rexona series in Germany, beating Yugoslavian DC player N. Spear; member of the winning team (Sparta Praha) at the Czechoslovak team Championship (1978); member of Davis Cup team (1976); highest ATP ranking in doubles: 150 

Černoch Alexandr, Ing.
nar. 7.9.1946 v Chomutově
b. September 7, 1946 in Chomutov

- vítěz Istria Riviera v Pule (1975); universitní mistr Německa ve čtyřhře a smíšené čtyřhře; úspěchy ve veteránských soutěžích: vítěz EM Seefeld v Hale; mistr Německa v hale nad 50let (dvouhra) a nad 45let (čtyřhra); mistr ČR ve čtyřhře (2006); člen družstva TC Saarbrücken (7x mistři Německa a 6x vítězi Europa Cup);

- Winner Istria Riviera in Pula (1975); university champion of Germany in doubles and mixed doubles; success in the veteran competitions: winner EM Seefeld in Hale; German indoor champion in over 50 years of age category (singles) and 45 years of age category (doubles); Czech Republic champion in doubles (2006); member of team TC Saarbrücken (7x Champions of Germany and 6x winners of Europe Cup) 

Černošková - Langrová Petra
nar. 27.6.1970 v Prostějově
b. June 27, 1970 in Prostejov

- mistryně ČSR ve čtyřhře (1986 - 1987); reprezentovala v Poháru Federace; nejlepší postavení na světovém žebříčku žen WTA: dvouhra 53. a čtyřhra 35.; vítězství na turnajích WTA ve dvouhře 1 x, ve čtyřhře 5 x; členka vítězného družstva (TK Prostějov) Extraligy - mistrovství ČR (1995); ředitelka turnaje WTA International Prague Open

- Czech doubles Champion (1986 - 1987); represented in Federation Cup; highest WTA ranking: singles 53r and doubles 35th; winner of 1 title in singles on the WTA circuit and 5 doubles titles; member of the winning team (TK Prostejov) of the Czech Republic team Championship (1995); WTA International Prague Open tournament director


 

Damm Martin
nar. 1.8.1972 v Liberci
b. August 1, 1972 in Liberec

- mistr Evropy v juniorských kategoriích do 12, 14 a 16 let; finalista juniorského US Open ve čtyřhře (1989); finalista ATP turnajů ve dvouhře: Beijing, Long Island a Seoul (1996); Copenhagen (1997); Hertogenbosch (1998); vítěz US Open ve čtyřhře (2006) a finalista US Open (1993) a Australian Open (2006); reprezentoval v Davisově poháru od roku 1993 (2-8 ve čtyřhrách a 1-3 ve dvouhrách); nejlepší umístění na žebříčku ATP: ve dvouhře: 42 a ve čtyřhře: 5

- European Champion in junior categories U12, U14 and U16; US Open junior doubles finalist (1989); singles finalist at the ATP tournaments: Beijing, Long Island and Seoul (1996); Copenhagen (1997); Hertogenbosch (1998); US Open doubles Champion (2006) and finalist (1993) and Australian Open doubles finalist (2006); represented in Davis Cup from 1993 (2-8 in doubles and 1-3 in singles); highest ATP rankings: singles 42nd and doubles 5th


 

Dobeš Jiří, Ing.
nar. 1.12.1934 v Praze
b. December 1, 1934 in Prague

- juniorský mistr ČSSR ve dvouhře a čtyřhře (1953); reprezentant ČSSR v juniorech a dospělých; držitel bronzových medailí: čtyřhra a smíšená čtyřhra na XII. Světových akademických hrách v Budapešti (1954); světová univerziáda v Paříži 1957 (zlatá medaile: smíšená čtyřhra a bronzová medaile: čtyřhra); vítěz akademických her ČSSR ve dvouhře (1957); úspěchy ve veteránských soutěžích v kategorii nad 70 let: mistr ČR ve dvouhře (2005) a finalista (2006); vítěz mezinárodního turnaje ve dvouhře v Praze (2005); člen týmu ČR a vítěz útěchy ve dvouhře na 25. mistrovství světa ITF v Turecku; 3.místo ve dvouhře na mistrovství Evropy v Poertschachu; nositel čestné medaile Karla Koželuha

- Czechoslovak junior Champion in singles and doubles (1953); represented Czechoslovakia at junior and adult events; holder of bronze medals: doubles and mixed doubles at the XII. World academic games in Budapest (1954); World Universiad in Paris 1957 (gold medal: mixed doubles and bronze medal: doubles); winner of Academic games in Czechoslovakia in singles (1957); success in the veteran competitions in the over 70 years of age category: Czech Champion in singles (2005) and finalist (2006); winner of international tournament in singles in Prague (2005); member of the Czech team and winner of Consolation event in singles at the 25th ITF World Championship in Turkey; 3rd place in singles at the European Championship in Poertschach; holder of the “Honorary Medal Karel Kozeluh”

 

Faschingbauer - Piskáčková Nataša
nar. 2.6.1963 v Domažlicích
b. June 2, 1963 in Domazlice

- juniorská mistryně Evropy amatérů do 21 let; finalistka mistrovství Evropy amatérů do 18 let (dvouhra + čtyřhra); mistryně ČSR do 21 let; halová mistryně žen ČSR; 7 titulů – mistryně Bavorska (3x dvouhra, 2x čtyřhra, 1x družstvo); několik let hráčka nejvyšší ligy v Německu; momentálně hráčka Bavorské ligy a Státní ligy ve Vídni (mistři 2004); úspěchy ve veteránských soutěžích nad 40let: mistryně Evropy ve dvouhře (2003); halová mistryně Evropy ve dvouhře a čtyřhře (2003); finalistka halového mistrovství Evropy ve dvouhře a čtyřhře (2004); členka německého družstva finalistů mistrovství světa družstev (2004); mistryně Německa ve dvouhře a čtyřhře (2004); halová mistryně Německa ve dvouhře (2004 a 2005) a čtyřhře (2004); od června 2004 stále na 1.místě světového veteránského žebříčku ITF žen v kategorii nad 40 let: 1 a nejlepší umístění na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 138

- European junior amateur Champion under 21; finalist at the European amateur Championship under 18 (singles + doubles); Czech Champion under 21; Czech Indoor Champion; 7 Championship titles in Bavaria (3x in singles, 2x in doubles, 1x teams); few years competed in the top league in Germany; currently player of the Bavarian league and State league in Vienna ( 2004 Champions); success in the veteran competitions in the over 40 years of age category: European Champion in singles (2003); European Indoor Champion in singles and doubles (2003); finalist at the European Indoor Championship in singles and doubles (2004); member of the German team – finalists, at the World Team Championship (2004); German Champion in singles and doubles (2004); German Indoor Champion in singles (2004 and 2005) and doubles (2004); highest ITF World women veteran rankings in the over 40 years of age category:1; highest WTA rankings: Singles: 138

 

Guy - Adámková Hana
nar. 8.6.1969 v Karlových Varech
b. June 8, 1969 in Karlovy Vary)

- juniorská mistryně Evropy do 18let; vítězka ITF Katowice; vítězka WTA turnaje v Adelaide
- European junior singles Champion U18; winner of ITF in Katowice and WTA in Adelaide


 

Hubačová - Vegrová Lucie, JUDr.
nar. 11.9.1958 v Mělníku
b. September 11, 1958 in Melnik

- úspěchy v kategorii veteránek: ve dvouhře: vítězka: ITF 3 seniorský okruh Plzeň (2009); 3.místo: Mistrovství ČR senioři Ústí nad Orlicí (2013); ve smíšené čtyřhře: finalistka: Wilson Senior open Manavgat ITF 1 (2008 a 2009)
 


- Success in the veteran category: Singles: Winner: ITF 3 senior series Pilsen (2009); 3rd place: Czech senior Championship Ústí nad Orlicí (2013); in mixed doubles: finalist: Wilson Senior open Manavgat ITF 1 (2008 and 2009)

 

Kodeš Jan, Ing.
nar. 1.3.1946 v Praze
b. March 1, 1946 in Prague

- vítěz Wimbledonu ve dvouhře r.1973; vítěz ve dvouhře na Roland Garros 1970 – 1971; juniorský mistr ČSSR ve dvouhře (1964); mistr ČSSR ve dvouhře (1966 - 1967, 1969 a 1972), čtyřhře (1966, 1969 – 1970, 1972 a 1979) a ve smíšené čtyřhře (1967, 1969 a 1972); mezinárodní mistr ČSSR ve dvouhře (1970 – 1971) a ve čtyřhře (1971); byl 12 let prvním hráčem ČSSR; člen vítězného juniorského družstva Galeova poháru (1963, 1965 – 1966); porazil celkem 6 wimbledonských vítězů (Laver, Newcombe, Santana, Ashe, Smith, Borg); v r. 1973 vyhlášen nejlepším sportovcem Československa; reprezentoval v DC 1964 – 1980 (39 utkání: 58 dvouher a 36 čtyřher), člen vítězného družstva DC (1980); kapitán DC (1982 – 1987); nositel ceny ITF za rozvoj tenisu (1988); člen Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu,USA od 1990; zasloužilý mistr sportu; ředitel turnaje ATP Czech Open (1987 – 1998); president Českého tenisového svazu (1994 – 1998); Jan je nositelem Hlavní ceny Fair Play za celoživotní postoj za rok 2012 udělované Českým klubem FP při Českém olympijském výboru a také byl tímto nominován na Světovou cenu FP, také je držitelem těchto ocenění: Cena Emila Zátopka - Sportovní Legenda ČR udělované ČSN (2011); Cena ITF za věrnost Davis Cupu (2012); Cena“Bill Johnston Trophy”od USTA za přínos světovému tenisu (2013) a "Zlatá raketa”za zásluhy o rozvoj tenisu od Italské tenisové federace.
- vice informaci na: www.kodes-tennis.com.

- Wimbledon Singles Champion 1973; French Open Singles Champion 1970 – 1971; Czechoslovak junior singles champion (1964); Czechoslovak National Champion in singles (1966 - 1967, 1969 and 1972), doubles (1966, 1969 – 1970, 1972 and 1979) and mixed doubles (1967, 1969 and 1972); Czechoslovak International Champion in singles (1970 – 1971) and doubles (1971); 12 years number 1 player in Czechoslovakia; member of the Galea Cup winning junior team (1963, 1965 – 1966); has wins over 6 Wimbledon Champions (Laver, Newcombe, Santana, Ashe, Smith, Borg); in 1973 voted the Best sportsman of Czechoslovakia; DC Team Member 1964 – 1980 (39 ties: 58 singles and 36 doubles), member of the DC winning team (1980); DC Team Captain (1982 – 1987); ITF Award for Services in the Game (1988); International Tennis Hall of Famer since 1990; Tournament Director ATP Czech Open (1987 – 1998); President of the Czech Tennis Association (1994 – 1998); Jan is the recipient of The Main Fair Play Prize for his lifelong attitude awarded by the Czech Fair Play Club, constituent part of Czech Olympic Committee for 2012 and was also nominated for the World Fair Play Prize for the same year and is a recipient of following awards: Emil Zatopek - Czech Sport Legend Award (2011); ITF Davis Cup Commitment Award (2012); USTA Award “Bill Johnston Trophy”(2013) and FIT Award “Golden racket” - more information at: www.kodes-tennis.com.

 

Koula Petr
nar. 2.6.1978 v Českém Brodě
b. June 2, 1978 in Cesky Brod

- několikanásobný oblastní přeborník v kategorii dorostu a dospělých; 2. místo v ČSOB Grand Prix Junior Tour (1996); umístění do 10. místa do 18 let v ČR; člen týmu, který byl 2x v semifinále NCAA Championshipu - TCU (2001-2002); umístění do 40. místa žebříčku NCAA college jednotlivců (2001)

- Several times local division Champion in categories under 18 and adults; 2nd place in the CSOB GP Junior Tour (1996); top 10 junior ranking in Czech Rep.; member of the semi-finalists team at the NCAA Championship - TCU (2001-2002); top 40 NCAA college tennis rankings in singles (2001)

 

Koulová - Stejskalová, Ing. arch.
nar. 7.2.1982 v Praze
b. February 7, 1982 in Prague

- členka juniorské reprezentace do 16let; účastnice turnajů ITF; členka družstva druhé ligy TK Cibulka; členka družstva TC Palmengarten-Frankfurt am Main- Hessen liga; TV Fürth 1860 Bayern liga.


- Member of national junior teams under 16; competed at ITF tournaments; member of II. league team TK Cibulka; member of league team TC Palmengarten-Frankfurt am Main- Hessen and TV Fürth 1860 Bayern league.

 

Kratochvíl Jaroslav, MUDr.
nar. 30.3.1956 v Klatovech
b. March 30, 1956 in Klatovy- juniorský mistr ČR ve čtyřhře (1975) a umístění do pátého místa ve dvouhře; od 2001 vítěz ve dvouhře na 19 ITF seniorských turnajích; nejvyšší umístění ve dvouhře na světovém žebříčku kategorie 60+: 7; Evropský mistr ve čtyřhře (2022)

- Czech Junior Doubles Champion (1975) and ranked top 5 in singles; from 2001 Singles Champion at 19 ITF senior tournaments with highest ranking of 7 in singles in 2016 (category 60+); European Doubles Champion (2022)

 

Kurz Jan, Ing.
nar. 30.9.1944 v Praze
b. September 30, 1944 in Prague

- hráč první československé desítky; hrál na Roland Garros ve smíšené čtyřhře (1987); od roku 1984 trenér, kde největších úspěchů dosáhl ve spolupráci s H. Sukovou a J. Novotnou

- Top ten player in Czechoslovakia; competed in mixed doubles at Roland Garros (1987); from 1984 coaching with best results when coach of H. Sukova and J. Novotna


 

Lacina Vladimír, Ing. arch.
nar. 16.9.1946 v Praze
b. September 16, 1946 in Prague

- úspěchy v soutěžích veteránů: ve dvouhře: Campionati internazionali dItalia Allasio 2000: 2. místo; Mezinárodní mistrovství ČR: kategorie nad 50let: 1.místo (1999 - 2000), nad 55let: 1.místo (2005) a 2. místo (2003 – 2004); Mistrovství ČR: nad 50let: 2.místo (1998), nad 55let: 1.místo (2003 – 2004); Halové mistrovství Evropy nad 55let: 3.místo (2002); Internationales de Espaňa nad 55let: 2.místo (2004); Mezinárodní mistrovství veteránů (Klosters) nad 55let: 1.místo (2003); Maďarsko (Ketsheley) nad 55let: 1.místo; Halové mistrovství severního Německa nad 60let: 2.místo (2006); úspěchy ve čtyřhře: Halové mistrovství Evropy: semifinalista: nad 50let (2000) a nad 55let (2001 – 2002); Evropské veteránské mistrovství (Baden Baden) nad 55let: 2.místo; Mezinárodní mistrovství veteránů (Klosters) nad 55let: 1.místo; hráč družstev regionální ligy v Německu (nad 45let – 60let); člen reprezentačního družstva veteránů ČR na World Cup – Dubler Cup nad 45let: 9.místo (1996)

- Success in the veteran competitions: in singles: Campionati internazionali dItalia Allasio 2000: 2nd place; Czech International Championship: over 50years old category: 1st place (1999 - 2000), over 55years: 1st place (2005) and 2nd place (2003 – 2004); Czech Championship: over 50years: 2nd place (1998), over 55years: 1st place (2003 – 2004); European Indoor Championship over 55years: 3rd place (2002); Internationales de Espaňa over 55years: 2nd place (2004); International veteran Championship (Klosters) over 55years: 1st place (2003); Hungary (Ketsheley) over 55years: 1st place; North German Indoor over 60years: 2nd place (2006); success in doubles: European Indoor Championship: semifinalist: over 50years (2000) and over 55years (2001 – 2002); European veteran Championship (Baden Baden) over 55years: 2nd place; International veteran Championship (Klosters) over 55years: 1st place; Regional league player in Germany (over 45years – over 60years); member of the Czech team at the veteran World Cup – Dubler Cup over 45years: 9th place (1996)

 

Lásková Leona, Ing.
nar. 7.4.1970 v Českých Budějovicích
b. April 7, 1970 in Ceske Budejovice

- juniorská mistryně ČSSR (1986); mistryně ČSR (1988); semifinalistka mistrovství ČSSR (1988); semifinalistka Atény (1988); vítězka turnaje 10 000 v Německu (1988), 25 000 Maria Lankowitz (1992); vítězka 4 turnajů v Izraeli (1994); nejlepší umístění na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 122 a ve čtyřhře 90

- Czechoslovak Junior Champion in singles (1986); Czech Champion (1988); semi-finalist Czechoslovak Int. Champ.(1988); semi finalist Athens (1988); winner of 10 000 tournament in Germany (1988); 25 000 Maria Lankowitz (1992); winner of 4 tournaments in Israel (1994); highest WTA rankings: Singles: 122 and Doubles: 90


 

Loudová – Deylová Jana, Mgr.
nar. 1.8.1984 v Mnichově, Německo
b. August 1, 1984 in Munich, Germany

- hrála 2. ligu v ČR a regionální ligu v Německu, účastnila se turnajů ITF; nejlepší postavení na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 855 a 708 ve čtyřhře (2002)

- played for team of 2nd league in Czech Republic and Regional league in Germany; competed on the ITF circuit; highest WTA ranking in singles: 855 and 708 in doubles (2002)


 

Mandlíková Hana
nar. 19.2.1962 v Praze
b. February 19, 1962 in Prague

- juniorská mistryně ČSSR ve dvouhře (1977); mezinárodní mistryně ČSSR ve dvouhře (1980 a 1981) a čtyřhře (1979 a 1980); juniorská mistryně světa (1978); nejlepší umístění na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 3.; největší úspěchy ve dvouhře: vítězka: na Roland Garros (1981), US Open (1985), Australian Open (1980 a 1987); finalistka: Wimbledon (1981 a 1986), US Open (1980 a 1982) a na WTA Championshipu v New Yorku (1986); celkově 27 titulů ve dvouhře na okruhu WTA; úspěchy ve čtyřhrách: vítězka na US Open (1989) a WTA Championshipu v New Yorku (1986); celkově 15 titulů ve čtyřhře na okruhu WTA; reprezentovala v Poháru Federace 1978–1987 (40 dvouher a 21 čtyřher), byla 3x členkou vítězného družstva PF(1983–1985); devět let byla trenérkou Jany Novotné, která v r. 1998 vyhrála dvouhru ve Wimbledonu a dostala se na 2.místo na světě; byla kapitánkou družstva Poháru federace (1995–1998); členka Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu, USA od 1994

- Czechoslovak junior singles champion (1977); Czechoslovak International Champion in singles (1980 and 1981) and doubles (1979 and 1980); ITF Junior World Champion (1978); highest WTA ranking in singles: 3rd; career highlights in singles: winner: Roland Garros (1981), US Open (1985), Australian Open (1980 and 1987); finalist: Wimbledon (1981 and 1986), US Open (1980 and 1982) and at the WTA Championship in New York (1986); total of 27 singles titles on the WTA tour; career highlights in doubles: winner at the US Open (1989) and the WTA Championship in New York (1986); total of 15 doubles titles on the WTA tour; represented in Federation Cup 1978–1987 (40 singles and 21 doubles), 3times member of the winning FC team (1983–1985); coached Jana Novotna, who won 1998 Wimbledon and reached No. 2 in the world, for nine years; Fed Cup captain (1995–1998); International Tennis Hall of Famer since 1994


 

Merglová - Votavová Olga
nar. 10.7.1966 v Chebu
b. July 10, 1966 in Cheb

- mistryně ČSR a ČSSR ve dvouhře do 14 let (1980); mistryně ČSR do 16 let (1982); mistryně ČSSR do 18 let (1983); vítězka tří turnajů dospělých v Jugoslávii (1984); vítězka turnaje v Campolassu, IT (1984); finalistka WTA turnaje v Bastadu (1985); nejlepší postavení na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 167 (1986)

- Czech and Czechoslovak singles Champion U14 (1980); Czech singles Champion U16 (1982); Czechoslovak singles Champion U18 (1983); winner of three tournaments in Jugoslavia (1984); winner of tournament in Campolass, IT (1984); finalist of WTA tournament in Bastad (1985); highest WTA ranking in singles: 167 (1986)


 

Michálek Jan, Ing.
nar. 5.5.1989 v Benešově
b. May 5, 1989 in Benesov

- vítěz několika "A" turnajů ve čtyřhře, účastník Optim Tour Masters (2012) a několika ITF turnajů dospělých; nejlepší postavení na světovém žebříčku mužů ATP ve čtyřhře: 1455

- winner of "A" tournaments in doubles in Czech Rep.; competed at Optim Tour Masters (2012) and some ITF tournaments; highest ATP ranking in doubles: 1455


 

Michálková - Šimůnková Lucie, Ing.
nar. 10.10.1995 v Praze
b. October 10, 1995 in Prague

- účast na ITF 10tis. Bol (2015); nastupovala za ILTC ČR jako juniorský přidružený člen

- competed at ITF 10thous. Bol (2015); represented ILTC CR as a Junior associate member

 

Moravec Marek, PhDr., Ph.D.
nar. 15.1.1970 v Kladně
b. January 15, 1970 in Kladno

- člen juniorských družstev mistrovství republiky; účastník kvalifikace Czech Open; hráč Bayernligy nad 30 let; 1995 - 2000 kapitán reprezentačních týmů juniorů a juniorek ČR; 2001 vedoucí výpravy tenistů na XXI. světové univerziádě v Pekingu; 2000 - 2001 sportovní ředitel a později generální sekretář a 1. viceprezident Českého tenisového svazu; manažer Nadačního fondu dětského a juniorského tenisu (viz http://www.tenis-nadace.cz)

- Member of the junior teams at the National Championships; competed in the qualification at the Czech Open, Bayernliga 30 and over veteran player; 1995 - 2000 Captain of the National junior boys and girls teams; 2001 Tennis Captain at the XXI. World Universiad in Peking; 2000 - 2001 Sports Director and later on General Secretary and 1st
Vice-President of the Czech Tennis Association; Manager of the Kids and Junior Advancement Organisation (see http://www.tenis-nadace.cz)

Němečková Lenka, Mgr.
nar.20.4.1976 v Brně
b. April 20, 1976 in Brno

- úspěchy ve dvouhře: juniorská mistryně České republiky (1994), vítězka tří turnajů ITF: Rostock (1996), Sofia (1996) a Maribor (1993), finalistka: Surabaya (1997) a semifinalistka: Makarska (1998); reprezentovala v Poháru federace (1998); nejlepší umístění na světovém žebříčku dvouhry žen WTA: 72.; členka vítězného družstva (TK Agrofert Prostějov) Extraligy - mistrovství ČR (1999)

- Career highlights in singles: Czech junior champion (1994), winner of three ITF tournaments: Rostock (1996), Sofia (1996) and Maribor (1993), finalist: Surabaya (1997) and semifinalist: Makarska (1998); represented in Federation Cup (1998); highest WTA singles ranking: 72nd; member of the winning team (TK Agrofert Prostejov) of the Czech Republic team Championship (1999)


 

Pikorová Jana
nar. 23.11.1945 v Plzni
b. November 23, 1945 in Plzen

- juniorská mistryně ČSSR ve dvouhře (1963); mistryně ČSSR ve čtyřhře (1971); mistryně ČSR ve čtyřhře a smíšené čtyřhře (1977); členka vítězného družstva (I.ČLTK) I.ligy mistrovství ČSSR (1973 a 1975); nositelka medaile Karla Koželuha; mezi její koníčky patří již dlouhá léta vedení sběračů při utkáních Davisova poháru, Poháru federace a jiných mezinárodních nebo domácích turnajích

- Czechoslovak junior singles Champion (1963); Czechoslovak International doubles Champion (1971); Czech Champion in doubles and mixed doubles (1977); member of the winning team (I.CLTK) of the Czechoslovak team Championship (1973 and 1975); recipient of the “Karel Kozeluh” medal; supervision of ballboys and ballgirls for Davis Cup and Federation Cup matches and other international and national tournaments has been among her hobbies for many years

 

Pokorná - Tvrzová Ivana
nar. 3.10.1962 v Praze
b. October 3, 1962 in Prague


- vítězka ITF 3 seniorský okruh turnaj Praha 2008; vítězka ITF 4 seniorský okruh turnaj Stará Boleslav - Houštka 2009; vítězka ČR National Grand Prix 2009; nejlepší umístění nad 45let: 35.místo (23.11.2009)

- Winner ITF 3 Seniors Circuit Tournament Prague 2008; Winner  ITF 4 Seniors Circuit Tournament Stará Boleslav - Houštka 2009; Winner Czech National Grand Prix 2009; Best Ranking Woman 45: 35.position (23.11.2009)


 

Průcha Jiří
nar. 10.8.1955 v Praze
b. August 10, 1955 in Prague

- reprezentoval v Galeově poháru; halový mistr ČSSR ve dvouhře; německý mistr veteránů
 

 


- represented in Galea Cup; Czechoslovak Indoor Singles Champion; German veteran champion


 

Rychlá - Pospíšilová Jana
nar. 23.3.1970 v Prostějově
b. March 23, 1970 in Prostejov

- juniorská mistryně světa ve čtyřhře do 14let (1984); finalistka ME do 14let ve čtyřhře (1984) a do 18let (1985), juniorská finalistka Roland Garros ve dvouhře a semifinalistka ve Wimbledonu (1987); členka vítězného družstva juniorek World Youth Cup v Kobe (1985); mistryně ČSSR ve dvouhře do 16let (1985), do 18let (1987) a ve dvouhře a čtyřhře do 21let (1987); mistryně ČSSR dospělých ve čtyřhře (1987) a finalistka ve dvouhře (1986); členka vítězného týmu Poháru federace (1988); výhry na okruhu WTA nad: Suková (6. hráčka světa), McNeil, Mandlíková, Shriver, Paulu a Reggi; nejlepší umístění na světovém žebříčku WTA: ve dvouhře: 47 a čtyřhře: 81.
- World Junior Champion U14 in doubles (1984); finalist in doubles European Championships U14 (1984) and U18 (1985); junior singles finalist at Roland Garros and semi-finalist in Wimbledon (1987); member of winning team World Youth Cup in Kobe (1985); Czechoslovak Champion in singles U16 (1985), U18 (1987) and in singles and doubles U21 (1987); Czechoslovak Champion in doubles (1987) and finalist in singles (1986); member of the Federation Cup Champions team (1988); had wins on the WTA tour over: Sukova (6th on WTA), McNeil, Mandlikova, Shriver, Paulu a Reggi; highest WTA rankings: Singles 47th, Doubles: 81st.
 

Sládková - Koželuhová Hana
nar. 5.12.1928 v Praze
b. December 5, 1928 in Prague

- neteř Karla Koželuha; finalistka juniorského mistrovství ČSSR ve dvouhře (1946); vítězka turnajů ve dvouhře: 1949: Kadaň, Teplice, Mariánské Lázně, Děčín, Karlovy Vary, Sušice a přebor Prahy, 1951: Meisterschaft Köln, Berlín, Bad Kissingen, 1952: Ontario Tennis Championship, Quebec Tennis Championship a Montreal Cup, 1953: Quebec Tennis Championship, 1954: Canadian Open, Hollywood Tennis Championship a LTT v Londýně; 5 x účast ve Wimbledonu; finalistka útěchy ve Wimbledonu; úspěchy ve dvouhře ve veteránských soutěžích: Champion Suisse Senior (1974, 1978 a 1986)

- Niece of Karel Kozeluh; singles finalist at the Czechoslovak juniors Championship (1946); singles winner of tournaments: 1949: Kadan, Teplice, Marianske Lazne, Decin, Karlovy Vary, Susice and Prague Championship, 1951: Meisterschaft Köln, Berlin, Bad Kissingen, 1952: Ontario Tennis Championship, Quebec Tennis Championship and Montreal Cup, 1953: Quebec Tennis Championship, 1954: Canadian Open, Hollywood Tennis Championship and LTT in London; 5 x competed at Wimbledon; finalist in Plate at Wimbledon; success in veteran tournaments in singles: Champion Suisse Senior (1974, 1978 and 1986)

 

Složil Pavel
nar. 29.12.1955 v Opavě
b. December 29, 1955 in Opava

- juniorský mistr ČSSR ve dvouhře (1973); mezinárodní mistr ČSSR ve dvouhře (1982), ve čtyřhře (1981 a 1986) a smíšené čtyřhře (1978 – 1979); vítěz ve smíšené čtyřhře na Roland Garros (1978); člen vítězného juniorského družstva Galeova poháru (1974 - 1975); člen vítězného družstva Kings Cupu (1979 – 1980); mistr světa ve čtyřhře (1984); reprezentoval v DC od r. 1978 (11 utkání: 6 dvouher a 9 čtyřher), člen vítězného družstva DC (1980); byl trenérem Steffi Grafové

- Czechoslovak junior singles Champion (1973); Czechoslovak International Champion in singles (1982), doubles (1981 and 1986) and mixed doubles (1978 – 1979); French Open mixed doubles Champion (1978); member of the winning Galea Cup junior team (1974 - 1975); member of the winning Kings Cup team (1979 – 1980); World Champion in doubles (1984); represented in DC from 1978 (11 ties: 6 singles and 9 doubles), member of the DC winning team (1980); coached Steffi Graf


 

Spurná - Nováková Irma, JUDr.
nar. 24.11.1962 v Plzni
b. November 24, 1962 in Pilsen- mistryně ČSR a ČSSR ve dvouhře do 14 let a mistryně ČSR do 21 let; mistryně Evropy ve čtyřhře do 16 let (1978); vítězka mezinárodních juniorských turnajů Aveniere Milano (1978), Ex Plzen (1979), ITF ve Valencii a St. Domingo (1980); členka vítězného družstva juniorek ME ve Španělsku (1979); vítězka WTA turnajů v Itálii: Bari (1981) a Peskara (1982). Bavorská mistryně nad 40 let (2001). Nejlepší umístění na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 220

- Czech and Czechoslovak singles Champion under 14years and Czech Singles Champion under 21y; European Doubles Champion under 16y (1978); Singles Champion at international tournaments Aveniere Milano (1978), Ex Plzen (1979), ITF in Valencia and St. Domingo (1980); member of the European Champions junior team in Spain (1979); Singles Champion at WTA tournaments in Italy: Bari (1981) and Peskara (1982). Bavarian Champion under 40y (2001). Highest Singles ranking on the WTA circuit: 220

 

Stejskal František, Ing.
nar. 3.10.1947 v Praze
b. October 3, 1947 in Prague

- syn Františka Stejskala, jednoho ze zakládajících členů IC v Československu v roce 1933; člen vítězného družstva (I.ČLTK) I.ligy mistrovství ČSSR (1968); mistr Bavorska (1969); semifinalista mezinárodního mistrovství ČSSR ve smíšené čtyřhře; president I.ČLTK od r. 1990

- Son of Mr. Frantisek Stejskal, one of the founder members of the IC in Czechoslovakia in 1933; member of the winning team (I.CLTK) of the Czechoslovak team Championship (1968); Champion of Bavaria (1969); mixed doubles semifinalist at the Czechoslovak International Championship; President of the I.CLTK since 1990


Stejskal František, MSF
nar. 14.7.1979 v Praze
b. July 14, 1979 in Prague

Úspěchy ve dvouhře v juniorských kategoriích: čtvrtfinalista na mistrovství ČSSR (venku i v hale); vítěz Přeboru Prahy; účastník turnajů ITF. Kategorie dospělých: účastník Prague Open (ATP Challenger); člen družstva první ligy I.ČLTK a reprezentoval klub v soutěži Stoletých klubů; úspěchy za Universitu of Pennsylvania družstva mužů (2000-2002): První hráč dvouhy a čtyřhry, Ocenění: Nejužitečnější hráč družstva (2001 a 2002) and Nejvíce inspirativní hráč družstva (2000); Vítěz turnajů: Clemson Invitational, Penn Classics a Penn State; spoluzakladatel a více-president Tenisového klubu Cibulka (2004-2006) a jejich hráč č. 1 - 4 v první a druhé lize; USTA výsledky (30+ kategorie): ve dvouhře: Vítěz Grass Court National (2010); finalista Grass Court (2011); ve čtyřhře: semifinalista National Grass Court Championship (2010), finalista National Grass Court Championship (2011); v červnu 2024 byl zvolen Prezidentem International Lawn Tennis Clubu České republiky.

Success in Singles at junior events: 18-and-under quarterfinalist at?Czechoslovak National?Championships (both indoor and outdoor); 18-and-under Prague Champion; participant in ITF junior tournaments. Results in adult categories: Participated in Prague Open qualifier (ATP Challenger); member of the I. CLTK’s 1st league team and represented the club in Centenary Clubs matches; University of Pennsylvania Men’s Tennis Team (2000-2002): Number one singles and doubles player, Recipient of Awards: Team’s Most Valuable Player (2001 and 2002) and Team’s Most Inspirational Player (2000); Winner of Clemson Invitational, Penn Classics and Penn State tournaments; Co-founder and Vice President of Tennis Cibulka Club (2004-2006) and nr. 1-4 player on 1st and 2nd league teams; USTA results (30+ category): singles: Grass Court National Champion (2010); Grass Court Runner Up (2011); in doubles: Semi-finalist of National Grass Court Championship (2010), Runner Up of National Grass Court Championship (2011); in June 2024 was elected President of the International Lawn Tennis Club of the Czech Republic.

 

Suk Cyril
nar. 29.1.1967 v Praze
b. January 29, 1967 in Prague

- juniorský mistr světa ITF ve čtyřhře (1985); nejlepší umístění na světovém žebříčku ATP ve dvouhře: 180. a ve čtyřhře: 7.; vítěz US Open ve čtyřhře (1998); vítěz ve smíšené čtyřhře na Roland Garros (1991) a ve Wimbledonu (1992, 1996 a 1997); čtvrtfinalista ve čtyřhře na Roland Garros (1991, 2001 a 2002), ve Wimbledonu (1994, 2002 a 2003), na US Open (1994,1997,2003 a 2005) a na Australian Open (1992 a 1994); celkově 32 titulů ve čtyřhře na okruhu ATP; reprezentoval v Davis Cupu od roku 1992 (10 utkání: 10 čtyřher); kapitán DC (2003 – 2006), reprezentoval ve čtyřhře na olympijských hrách (2004)

- ITF World junior doubles Champion (1985); highest ATP rankings: Singles: 180th , Doubles: 7th ; US Open doubles Champion (1998); Champion in mixed doubles at Roland Garros (1991) and Wimbledon (1992, 1996 and 1997); quarterfinalist in doubles at Roland Garros (1991, 2001 and 2002), Wimbledon (1994, 2002 and 2003), US Open (1994,1997,2003 and 2005) and Australian Open (1992 and 1994); total of 32 doubles titles on the ATP tour; Davis Cup Team Member from 1992 (10 ties: 10 doubles), DC Team Captain (2003 - 2006); represented in doubles at the Olympic Games (2004)

 

Suková Helena, PhDr.
nar. 23.2.1965 v Praze
b. February 23, 1965 in Prague

- dcera Věry Pužejové - Sukové; zasloužilá mistryně sportu; mezinárodní mistryně Československa ve dvouhře (1983, 1985 a 1987) a čtyřhře (1981 a 1988); profesionální tenisová dráha:1981–1998; nejlepší umístění na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 4. a ve čtyřhře 1.; úspěchy ve dvouhrách: finalistka: na US Open (1986 a 1993), Australian Open (1984 a 1989), a na WTA Championshipu v?New Yorku (1985), semifinalistka na Roland Garros (1986), vítězka mezinárodního mistrovství Kanady (1986); celkově 10 titulů ve dvouhře na okruhu WTA; úspěchy ve čtyřhrách: vítězka: Wimbledon (1987, 1989–1990, 1996), US Open (1985 a 1993), Australian Open (1990 a 1992), Roland Garros (1990) a WTA Championship v New Yorku (1992); celkově 65 titulů ve čtyřhře na okruhu WTA; úspěchy ve smíšených čtyřhrách: vítězka: Wimbledon (1994, 1996–1997), US Open (1993) a Roland Garros (1991); reprezentovala v?Poháru Federace 1981–1989, 1992–1993 a 1995–1996 (53 dvouher a 17 čtyřher) a byla 4x členkou vítězného družstva PF (1983 – 1985 a 1988); získala stříbrné medaile ve čtyřhrách na OH Soulu (1988) a Atlantě (1996); spolu s M. Mečířem vyhráli první ročník Hopmanova poháru v Perthu (1989); držitelka ocenění Fed Cup Award of Excellence 2014; členka Mezinárodní tenisové síně slávy v?Newportu,USA od 2018; v roce 1999 se Helena zasloužila o znovuzaložení International Lawn Tennis Clubu České republiky (IC ČR) a byla zvolena jeho prezidentkou až do června 2024; od?ledna 2001 do června 2008 byla kooptovaným členem výkonného výboru Councilu všech IC; od?února 2001 do listopadu 2008 byla členkou předsednictva Českého klubu olympioniků; od června 2007 do června 2018 byla členkou předsednictva Českého klubu fair play (www.olympic.cz); 2001-2018 spoluzakladatelka a členka správní rady Nadačního fondu dětského a juniorského tenisu v?ČR; v říjnu 2001 se Helena stala patronkou Klubu nemocných cystickou fibrosou při Fakultní nemocnici v?Motole (www.cfklub.cz); v roce 2003 se stala čestným Ambasadorem nadace Harvey Ball World Smile Foundation. (www.worldsmile.org) a je také čestnou členkou Professional Tennis Registry (PTR) /= asociace profesionálních tenisových trenérů založená v USA a působící po celém světě/ (www.ptrtennis.org); od 2009 je Helena součástí organizace Peace and Sport jako členka skupiny "Champions for Peace" (www.peace-sport.org); nositelka státního vyznamenání Medaile Za zásluhy, I. stupně (2018).
- více informací také na: www.sukova.org

- daughter of Vera Puzejova - Sukova; Czechoslovak International Champion in singles (1983, 1985 and 1987) and doubles (1981 and 1988); professional tennis career: 1981–1998; highest WTA rankings: Singles 4th, Doubles: 1st; career highlights in singles: finalist at the US Open (1986 and 1993), Australian Open (1984 and 1989) and WTA Championship in New York (1985), semi-finalist at Roland Garros (1986), Canadian International Champion (1986); total of 10 singles titles on the WTA tour; doubles highlights: winner in Wimbledon (1987, 1989 – 1990, 1996), US Open (1985 and 1993), Australian Open (1990 and 1992), Roland Garros (1990) and WTA Championship in New York (1992); total of 65 doubles titles on the WTA tour; mixed doubles Champion in Wimbledon (1994, 1996–1997), US Open (1993) and Roland Garros (1991); represented in Federation Cup 1981–1989, 1992–1993 and 1995–1996 (53 singles and 17 doubles) and was 4times member of the winning FC team (1983 – 1985 and 1988); won silver medals in doubles at the Olympic Games in Seoul (1988) and Atlanta (1996); together with M. Mecir won the first Hopman Cup in Perth (1989); 2014 Fed Cup Award of Excellence recipient; International Tennis Hall of Famer since 2018; in 1999 Helena helped re-establish the International Lawn Tennis Club of the Czech Republic (IC of CR) and was elected as its President until June 2024; from January 2001 till June 2008 was a Co-opted member of the Executive Committee of the Council of the ICs; from February 2001 till November 2008 served on the Presidium of the Czech Olympians' Club; from June 2007 till June 2018 Helena served on the Presidium of the Czech Fair Play Club (www.olympic.cz); 2001-2018 a co-founder and member of Supervisory Board of the Kids and Junior Tennis Advancement Organisation in the Czech Republic; in October 2001 Helena became a spokesperson of The Cystic fibrosis Association - Club in the Czech Republic of which the main task is to improve medical and social conditions for patients with Cystic fibrosis (www.cfklub.cz); Helena became an Honorary Smile Ambassador for the Harvey Ball World Smile Foundation in 2003 (www.worldsmile.org) and is also an Honorary Member of the Professional Tennis Registry (PTR) (www.ptrtennis.org); from 2009 Helena is part of organisation Peace and Sport as a member of "Champions for Peace" group (www.peace-sport.org); recipient of the State Award Medal of Merit, First Grade (2018).
- more information can be found also at: www.sukova.org
Šátral Jan
nar. 24.7.1990 v Mělníku
b. July 24, 1990 in Melnik- 2x vítěz turnaje typu Challenger; 1 x hrál Davis Cup a 2. kolo US Open; vyhrál 21 turnajů typu futures ve čtyřhře; nejlepší postavení na světovém žebříčku mužů ATP ve dvouhře: 136 and 160 in doubles

- 2times winner of Challenger type of tournament; played Davis cup and 2nd round at US Open; won 21 Futures type tournaments in doubles; highest ATP ranking in singles: 136 and 160 in doubles

 

Šátralová – Allertová Denisa
nar. 7.3.1993 v Praze
b. March 7, 1993 in Prague- vítězska 10ti turnajů ITF; 4.kolo na Australian Open; 2.kolo na Roland Garros, Wimbledonu a US Open ve dvouhře; dvakrát členka vítězného týmu Fed Cupu; nejlepší postavení na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 55

- winner of 10 ITF tournaments; 4th round at the Australian Open; 2nd round French Open, Wimbledon and US Open; twice member of the Champions Fed cup team; highest WTA ranking in singles: 55

 

Šavrda Petr
nar. 14.10.1984 v Praze
b. October 14, 1984 in Prague- člen družstva mistrů republiky dorostu (I.ČLTK); člen extraligového družstva dospělých I.ČLTK (2004); semifinalista a čtvrtfinalista MČR dospělých ve dvouhře (2004 a 2006) a semifinalista ve čtyřhře (2004-2005); 4. místo na žebříčku dorostu v ČR (2002); 10 let sportovním ředitelem České golfové federace

- member of the Czech Champions team in juniors (I.ČLTK); member of the extraliga I.ČLTK team (2004); Singles semi-finalist and quarterfinalist at the Czech Nationals (2004 and 2006) and doubles semi-finalist (2004-2005); 4th ranked junior in Czech Rep. (2002); 10 years sport manager of the Czech Golf Federation

 

Šavrda Vladislav
nar. 13.2.1952 v Praze
b. February 13, 1952 in Prague- mezinárodní mistr ČSSR ve čtyřhře (1976) a smíšené čtyřhře (1981); reprezentoval v Galeově poháru (1972) a Kings Cupu (1973); kapitánem družstva DC (1996 – 1998); v současné době je manažerem I.ČLTK Praha

- Czechoslovak International Champion in doubles (1976) and mixed doubles (1981); represented in Galea Cup (1972) and Kings Cup (1973); captain of the DC team (1996 – 1998); at the present is a manager of the I. CLTK Prague

 

Šimůnek David.
nar. 9.7.1993 v Praze
b. July 9, 1993 in Prague- ITF nejlepší umístění ve dvouhře juniorů: 172; ATP nejlepší umístění ve dvouhře: 987; vítěz tří turnajů mužů kat.A v ČR (2014-2016); semifinalista ITF 10.000 USD turnaje v Heraklionu (2015)

- ITF best junior singles ranking: 172; ATP best singles ranking: 987; winner of three tournaments cat.A in Czech Rep. (2014-2016); semi-finalist at ITF 10.000 USD in Heraklion (2015)

 

Šimůnková - Budařová Iva, Ing.
nar. 31.7.1960 v Duchcově
b. July 31, 1960 in Duchcov

- mezinárodní mistryně ČSSR ve dvouhře (1982) a čtyřhře (1985); finalistka Swiss Open ve dvouhře (1984); vítězka ve čtyřhře: Italian Open (1984), Spanish Open (1986 a 1988), Ogden -USA (1981) a Estoril (1989); nejlepší umístění na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 24. (1983)

- Czechoslovak International Champion in singles (1982) and doubles (1985); singles finalist at the Swiss Open (1984); doubles winner: Italian Open (1984), Spanish Open (1986 and 1988), Ogden-USA (1981) and Estoril (1989); highest WTA ranking in singles: 24
th (1983)

 

Šrejber Milan
nar. 30.12.1963 v Praze
b. December 30, 1963 in Prague

- mezinárodní mistr ČSSR ve čtyřhře (1986); vítěz 4 turnajů ATP; držitel bronzové medaile za čtyřhru na OH v Soulu (1988); reprezentoval v DC od 1986 (10 utkání: 14 dvouher a 5 čtyřher)


- Czechoslovak International doubles Champion (1986); winner of 4 ATP tournaments; Olympic bronze medal holder for doubles in Seoul (1988); represented in DC from 1986 (10 ties: 14 singles and 5 doubles)


 

Štefková - Podlahová Sylva, Bc.
nar. 9.3.1970 v Olomouci
b. March 9, 1970 in Olomouc)

- vítězka ITF turnajů ve dvouhře: Salerno (1988) a Katowice (1991); vítězka ITF ve čtyřhře: Kitzbühel (1988), Karlovy Vary (1990), Rheda Wiederbrück (1990) a Vaihingen (1993); nejlepší umístění na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 270 a ve čtyřhře: 160


- winner of ITF tournaments in singles: Salerno (1988) and Katowice (1991); winner of ITF tournaments in doubles: Kitzbühel (1988), Karlovy Vary (1990), Rheda Wiederbrück (1990) and Vaihingen (1993); highest WTA rankings: Singles: 270, Doubles: 160

 

Tomanová Renata
nar. 9.12.1954 v Jindřichově Hradci
b. December 9, 1954 in Jindrichuv Hradec

- zasloužilá mistryně sportu; juniorská mistryně ČSSR ve dvouhře (1970); juniorská vítězka French Open ve dvouhře (1972); vítězka juniorského turnaje Bonfiglio ve dvouhře (1973-74); členka vítězného juniorského družstva Soisbault Cupu (1974); členka vítězného družstva Poháru Federace (1975); mezinárodní mistryně Československa ve dvouhře (1974 a 1976), čtyřhře (1973-74, 1976 a 1979-80) a smíšené čtyřhře (1971 a 1978-79); největší úspěchy ve dvouhře: German Open vítězka (1975) a finalistka (1976); finalistka Australian Open (1976); finalistka Roland Garros (1976); vítězka Swedish Open v Bastadu a Spanish Open v Barceloně (1976); finalistka Italian Open (1977); vítězka Austrian Open v Kitzbühlu (1977); na mistrovství Evropy vítězka ve dvouhře (1975) a finalistka ve dvouhře a čtyřhře (1978); vítězka French Open ve smíšené čtyřhře (1978); vítězka Australian Open ve čtyřhře (1978); nejlepší umístění na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 13.

- Czechoslovak junior singles Champion (1970); French Open junior singles Champion (1972); winner of the junior Bonfiglio singles tournament (1973-74); member of the winning junior Soisbault Cup team (1974); member of the winning Federation Cup team (1975); Czechoslovak International Champion in singles (1974 and 1976), doubles (1973-74, 1976 and 1979-80) and mixed doubles (1971 and 1978-79); career highlights in singles: German Open winner (1975) and finalist (1976); Australian Open finalist (1976); Roland Garros finalist (1976); winner of Swedish Open in Bastad and Spanish Open in Barcelona (1976); Italian Open finalist (1977); Austrian Open Champion in Kitzbühl (1977); European Championship singles Champion (1975) and finalist in singles and doubles (1978); French Open mixed doubles Champion (1978); Australian Open doubles Champion (1978); highest WTA rankings in singles: 13th

 

Trojan Richard, Mgr. LL.M., MBA
nar. 21.4.1978 v Praze
b. April 21, 1978 in Prague

- vítěz 6 turnajů v ČR; vítěz Los Paseos Jr. Lobster Open, San Jose, CA, USA (1993); 3. místo: 9.a 10. Internationales Jugendtennisturnier, ASC Spandau Berlin (1991 a 1992); člen vítězného týmu Grunewald Tennisclub - Nordeutsche meister (1992); MVP Milpitas HS regional finals (1994); hrál 2 ITF mužské turnaje.

- winner of 6 tournaments in the Czech Republic; winner Los Paseos Jr. Lobster Open, San Jose, CA, USA (1993); 3rd place at 9th and 10th Internationales Jugendtennisturnier ASC Spandau, Berlin, Germany (1991 and 1992); member of winning team Grunewald Tennisclub - Nordeutsche meister (1992); MVP Milpitas HS regional finals (1994); competed at 2 ITF men´s tournaments.
 

Vašička Ian M., M.D.
nar. 13.2.1973 v New Yorku, USA
b. February 13, 1973 in New York, U.S.A

- účastnil se turnajů v juniorských kategoriích U12, U14, U16 a U18 ETA (Eastern Tennis Association) pobočce USTA; účastnil se létních sérií turnajů ve dvouhře a čtyřhře v juniorských i dospělých kategoriích v Holandsku, Německu, Belgii, Švédsku, Dánsku a Anglii; hrál různé turnaje dospělých v New Yorku; v současné době žije a hraje na klubových akcích v České republice

- Competed in junior tournaments age categories of U12, U14, U16 and U18 in ETA (Eastern Tennis Association) branch of USTA; competed in summer series tournaments in junior and adult categories in singles and doubles in Holland, Germany, Belgium, Sweden, Denmark and England; played various adult tournaments in NY; currently living and playing at club events in Czech Republic

 

Vopičková - Kodešová Vlasta
nar. 26.3.1944 v Praze
b. March 26, 1944 in Prague

- zasloužilá mistryně sportu; 10 let první hráčka ČSSR; 13 titulů z mistrovství ČSSR; 5 titulů z mezinárodního mistrovství ČSSR; na Roland Garros dvakrát ve čtvrtfinále, ve Wimbledonu mezi posledními 16; v Římě jedenkrát v semifinále a jedenkrát ve čtvrtfinále; mistryně Evropy amatérů v Torině; vítězka turnajů v Berlíně, Halle, Splitu, Lublani, Záhřebu, Palermu, Pescaře, Kitzbühlu, Miláně, Monte Carlu (2 x ), Bratislavě a Vídni

- 10 years number one player in Czechoslovakia; 13 titles from Czechoslovak National Championships; 5 titles from Czechoslovak International Championships; two times quarterfinalist at Roland Garros; last 16 at Wimbledon; in Rome once semifinalist and once quarterfinalist; European Amateur Champion in Torino; winner of tournaments in Berlin, Halle, Split, Lublan, Zagreb, Palermo, Pescara, Kitzbühl, Milano, Monte Carlo (2 x), Bratislava and ViennaČESTNÍ ČLENOVÉ
HONORARY MEMBERS


Evert Chris
nar. 21.12.1954 ve Fort Lauderdale, Florida, USA
b. December 21, 1954 in Fort Lauderdale

- první hráčka světa od r.1975 (11/1975-7/1978, 1/1979, 2/1979-4/1979, 6/1979-9/1979, 11/1980-5/1982 a 6-10/1985); největší úspěchy ve dvouhře: Wimbledon - vítězka (3krát: 1974, 1976 a 1981) a finalistka (7x: 1973, 1978-1980, 1982, 1984- 1985), US Open - vítězka (6x: 1975-1978, 1980 a 1982) a finalistka (3x: 1979, 1983-1984), Australian Open - vítězka (1982 a 1984) a finalistka (4krát: 1974, 1981, 1985 a 1988), Roland Garros - vítězka (7x: 1974-1975, 1979-1980, 1983, 1985-1986) a finalistka (1973), WTA Championship - vítězka (4x: 1972-1973, 1975 a 1977) a finalistka (4x: 1974, 1976, 1983-1984); celkově 157 titulů ve dvouhře na okruhu WTA; 13 let za sebou vždy vyhrála ročně alespoň jeden Grand Slamový turnaj (1974-1986); největší úspěchy ve čtyřhře - vítězka: Wimbledon (1976), Roland Garros (1974 a 1975); reprezentovala v Poháru federace a byla 8x členkou vítězného družstva (1977-1982, 1986 a 1989); zvolena presidentkou WTA (9x: 1975-1976, 1983-1991); členka Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu, USA od 1995; řádným členem IC USA od 1978; v r.2001 oceněna Councilem of the ICs cenou „Jean Borotra IC Sportsmanship Award“ na návrh IC České republiky

- Number 1 player in the World since 1975 (11/1975-7/1978, 1/1979, 2/1979-4/1979, 6/1979-9/1979, 11/1980-5/1982 and 6-10/1985); career highlights in singles: Wimbledon - winner (3times: 1974, 1976 and 1981) and finalist (7times: 1973, 1978-1980, 1982, 1984-1985), US Open - winner (6times: 1975-1978, 1980 and 1982) and finalist (3times: 1979, 1983-1984), Australian Open - winner (1982 and 1984) and finalist (4times: 1974, 1981, 1985 and 1988), Roland Garros - winner (7times: 1974-1975, 1979-1980, 1983, 1985-1986) and finalist (1973), WTA Championship - winner (4times: 1972-1973, 1975 and 1977) and finalist (4times: 1974, 1976, 1983-1984); total of 157 singles titles on the WTA tour; won at least one Grand Slam title per year for 13 years (1974-1986); career highlights in doubles - winner: Wimbledon (1976), Roland Garros (1974-1975); represented in Federation Cup and was a member of the winning team 8times (1977-1982, 1986 and 1989); President of the WTA (9times: 1975-1976, 1983-1991); International Tennis Hall of Famer since 1995; Ordinary Member of the IC of the U.S.A. since 1978; in 2001 recipient of the “Jean Borotra IC Sportsmanship Award” presented by the Council of the ICs with her nomination done by the IC of the Czech Republic

Lendl Ivan
nar. 7.3.1960 v Ostravě
b. March 7, 1960 in Ostrava

- juniorský mistr ČSSR ve dvouhře (1976); mezinárodní mistr ČSSR ve dvouhře (1978 - 1980), čtyřhře (1977 - 1978) a smíšené čtyřhře (1977); halový mistr ČSSR ve dvouhře (1979); vítěz juniorky ve dvouhře na Orange Bowlu (1977), ve Wimbledonu (1978), Roland Garros (1978) a na Italian Open (1978); 9 let prvním hráčem ČSSR (1978 - 1986); největší úspěchy ve dvouhře - vítěz: Australian Open (1989 - 1990), Roland Garros (3krát: 1984, 1986 - 1987), US Open (3x: 1985 - 1987 a přitom rekordně 8x za sebou ve finále 1982 - 1989), Masters v New Yorku (5x: 1981 - 1982, 1985 - 1987); finalista: Wimbledonu (1986 - 1987); rekordních 270 týdnů prvním hráčem světa; reprezentoval v DC 1978 - 1985 (17 utkání: 29 dvouher a 8 čtyřher), člen vítězného družstva DC r. 1980; člen Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu, USA od 2001

- Czechoslovak junior singles champion (1976); Czechoslovak International Champion in singles (1978 - 1980), doubles (1977 - 1978) and mixed doubles (1977; Czechoslovak Indoor Singles Champion (1979); junior Singles Champion at Orange Bowl (1977), Wimbledon (1978), Roland Garros (1978) and Italian Open (1978); 9 years No.1 player in Czechoslovakia (1978 - 1986); career highlights in singles - winner: Australian Open (1989 - 1990), Roland Garros (3times - 1984, 1986 - 1987), US Open (3times: 1985 - 1987 and at the same time record of 8 singles finals in a row 1982 - 1989), Masters in New Yorku (5times: 1981 - 1982, 1985 - 1987); finalist: Wimbledon (1986 - 1987); record of 270 weeks as a World’s No.1 player; represented in Davis Cup 1978 - 1985 (17 ties: 29 singles and 8 doubles), member of the DC winning team in 1980; International Tennis Hall of Famer since 2001

 

Navrátilová Martina
nar. 18.10.1956 v Praze
b. October 18, 1956 in Prague

- první hráčka světa od r.1978 (celkem 331 týdnů střídavě až do r.1987); juniorská mistryně ČSSR ve dvouhře (1972); mezinárodní mistryně ČSSR ve dvouhře (1972), ve čtyřhře (1974) a ve smíšené čtyřhře (1974-1975); největší úspěchy ve dvouhře - vítězka: Wimbledon (9x: 1978-1979, 1982 - 1987 a 1990), US Open (4x: 1983-1984, 1986-1987), Australian Open (3x: 1981, 1983 a 1985), Roland Garros (1982 a 1984), WTA Championship (1978-1979, 1981, 1983-1985 a 2 x 1986; celkově 167 titulů ve dvouhře na okruhu WTA; největší úspěchy ve čtyřhře - vítězka: Wimbledon (7x: 1976, 1979, 1981-1984 a 1986), US Open (9x: 1977-1978, 1980, 1983-1984, 1986-1987, 1989-1990), Australian Open (8x: 1980, 1982 - 1985, 1987-1989), Roland Garros (7x: 1975, 1982, 1984-1988) WTA Championship (1977-1989 a 1991); celkově 177 titulů ve čtyřhře na okruhu WTA; největší úspěchy ve smíšené čtyřhře – vítězka: Wimbledon (4x: 1985, 1993, 1995 a 2003), US Open (1985, 1987 a 2006), Roland Garros ( 1974 a 1985), Australan Open (2003); celkově držitelka 59 Grandslamových titulů; byla 4x členkou vítězného družstva Poháru federace (1975 za Československo a 1982, 1986 a 1989 za USA); zvolena presidentkou WTA (1994-1995, 1979-1980 a 1983-1984); členka Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu, USA od 2000

-
Number 1 player in the World since 1978 (total of 331 weeks between then and 1987); Czechoslovak junior singles champion (1972); Czechoslovak International Champion in singles (1972), doubles (1974) and mixed doubles (1974-1975); career highlights in singles - winner: Wimbledon (9times: 1978-1979, 1982-1987 and 1990), US Open (4times: 1983-1984, 1986-1987), Australian Open (3times - 1981, 1983 and 1985), Roland Garros (1982 and 1984) WTA Championship (1978-1979, 1981, 1983-1985 and 2 times in 1986); total of 167 singles titles on the WTA tour; career highlights in doubles - winner: Wimbledon (7times: 1976, 1979, 1981-1984 and 1986), US Open (9times: 1977-1978, 1980, 1983-1984, 1986-1987, 1989-1990), Australian Open (8times - 1980, 1982-1985, 1987-1989), Roland Garros (7times: 1975, 1982, 1984-1988), WTA Championship (1977-1989 and 1991); total of 177 doubles titles on the WTA tour; career highlights in mixed doubles – winner: Wimbledon (4times: 1985, 1993, 1995 and 2003), US Open (1985, 1987 and 2006), Roland Garros (1974 and 1985), Australian Open (2003); in total holder of 59 Grand Slam titles; 4times member of the winning Federation Cup team (1975 for Czechoslovakia and 1982, 1986 and 1989 for the U.S.A.); President of the WTA (1994-1995, 1979-1980 and 1983-1984); International Tennis Hall of Famer since 2000

 

Nováková Helena
nar. 24.7.1947 v Plzni
b. July 24, 1947 in Pilsen

- mistryně republiky ve dvouhře do 12ti let; členka družstev nejvyšší tenis. ligy v republice (Slavia VŠ Plzeň a Slavia VŠ Praha); hrála za družstvo Princetonské univerzity v USA; pracovala v letním tenis. táboře pro Nicka Bolletierriho pod vedením Harry Hopmana v Amherstu, MA (1971); kromě vyučování trénovala 21 let tenis. týmy po celém světě a zároveň i hrála turnaje - v  některých zemích byla požádána, aby se vzdala účasti místních turnajů žen, protože se jich mnoho z turnajů kvůli ní odhlašovalo, a tak navrhla, že bude hrát kategorii mužů - v Caracasu a Manile na to přistoupili a oba turnaje vyhrála.

- national singles Champion U12; member of teams of highest league in Czechoslovakia (Slavia VS Pilsen a Slavia VS Prague); played for the Princeton University team; worked for Nick Bollettieri under coach Harry Hopman at a summer camp in Amherst, MA (1971); in addition to teaching she coached varsity teams during 21 years in countries all over the world and competed at tournaments as well - in some countries the organizers asked her not to enter their tournaments as many women were cancelling their entries because of her so she asked if she could enter the men’s draw - in Caracas and Manila they let her – and she won both tournaments.

 

Sedgman Frank
nar.29.10.1927 v Melbourne, Austrálie
b. October 29, 1927 in Melbourne, Australia

- vítěz Australian Open ve dvouhře (1949 - 1950), čtyřhře (1951 - 1952) a smíšené čtyřhře (1949 - 1950) ; vítěz US Open ve dvouhře (1951 - 1952), čtyřhře (1950 - 1951) a smíšené čtyřhře (1951 - 1952); vítěz Wimbledonu ve dvouhře (1952), čtyřhře (1948, 1951 - 1952) a smíšené čtyřhře (1951 - 1952); člen vítězného družstva Davis Cupu (1949 - 1952) se skóre: 16 - 3 ve dvouhrách a 9 - 0 ve čtyřhrách; v současnosti President Councilu všech IC; člen Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu, USA od 1979
 

 


- Australian Open Champion in singles (1949 - 1950), doubles (1951 - 1952) and mixed doubles (1949 - 1950) ; US Open Champion in singles (1951 - 1952), doubles (1950 - 1951) and mixed doubles (1951 - 1952); Wimbledon Champion in singles (1952), doubles (1948, 1951 - 1952) and mixed doubles (1951 - 1952); member of the Davis Cup Champions team (1949 - 1952) with record: 16 - 3 singles and 9 - 0 in doubles; currently President of the Council of the ICs; International Tennis Hall of Famer since 1979 

 

další ČESTNÍ ČLENOVÉ IC ČR
(seřazeni dle jejich domácího IC)
other IC CR HONORARY MEMBERS
(listed by their home IC)
 

Argentina / Argentina:

Herrero Gustavo
nar. 7.2.1948 v Buenos Aires, Argentina
b. February 7, 1948 in Buenos Aires, Argentina

Rosenbaum Martin
nar.14.3.1947 v Argentině
b. March 14, 1947 in Argentina

Austrálie / Australia:

Crooke Alexis
nar. 3.4.1949 v Brisbane, Austrálie
b. April 3, 1949 in Brisbane, Australia

Myers Steve
nar.15.1.1955 v Melbourne, Austrálie
b. January 15, 1955 in Melbourne, Australia

Pratt Kerryn
nar.26.6.1959 v Melbourne, Austrálie
b. June 26, 1959 in Melbourne, Australia

Bahamy / Bahamas:

Spencer Kit
nar.10.10.1945 v Addlestone, Surrey, Velká Británie
b. October 10, 1945 in Addlestone, Surrey, UK

Belgie / Belgium:

De Marneffe Michel
nar. 31.10.1948 v Hannutu, Belgie
b.October 31, 1948 in Hannut, Belgium

Ungerman Otakar
nar. 22.1.1977 v Praze
b.January 22, 1977 in Prague

Van Coillie Annemarie
nar. 23.2.1956 v Oostende, Belgie
b. February 23, 1956 in Oostende, Belgium

Van Malder Robert
nar. 28.5.1951 v Bruselu, Belgie
b.May 28, 1951 in Brussels, Belgium

Dánsko / Denmark

Buchwald Otto
nar. 27.1.1936 v Kodani, Dánsko
b. January 27, 1936 in Copenhagen, Denmark

Francie / France:

Glaszmann Caroline
nar. 5.7.1953 ve Strasbourgu, Francie
b. July 5, 1953 in Strasbourg, France

Pham Thierry
nar.28.4.1962 v Lyonu, F
b. April 28, 1962 in Lyon, F

Irsko / Ireland:

Mc Cormack Bernard
nar. 28.7.1966 v Dublinu, Irsko
b. July 28, 1966 in Dublin, Ireland

Itálie / Italy:

Biagianti Ugo
nar. 24.8.1967 v Římě, Itálie
b. August 24, 1967 in Rome, Italy

Gilardelli Marco
nar.30.1.1947 v Miláně, I
b. January 30, 1947 in Milan, I

Jihoafrická republika  / South Africa:

Dunk Michael John
nar. 27.3.1941 v JAR
b. March 27, 1941 in SA

Grondel Leonie
nar. 18.10.1951 v Pretorii, Jihoafrická republika
b. October 18, 1951 in Pretoria, SA

Hillen Doug
nar. 10.4.1938 v Johannesburgu, JAR
b. April 10, 1938 in Johannesburg, SA

Kanada / Canada:

Beddington John
nar. 15.9.1942 v Anglie
b.September 15, 1942 in England

Brankovsky Rosti
nar. 11.2.1951 v Praze
b. February 11, 1951 in Prague, CZ

Dimmer David
nar. 28.3.1956 v Torontu, Kanada
b.March 28, 1956 in Toronto, Canada

Grafová Eva, RNDr.
nar. 22.5.1947 v Praze
b.May 22, 1947 in Prague

Howell Richard
nar. 17.1.1945 v Torontu, Kanada
b.January 17, 1945 in Toronto, Canada

Lucembursko / Luxembourg:

Reiter Henri
nar. 30.4.1962 v Lucembursku
b. April 30, 1962 in Luxembourg

Maďarsko / Hungary:

Pinter Andras
nar. 14.8.1939 v Budapešti, Maďarsko
b. August 14, 1939 in Budapest, Hungary

Monako / Monaco:

Manigley Alain
nar. 9.9.1943 v Ženevě, Švýcarsko
b. September 9, 1943 in Geneva, Switzerland

Salaun Yves
nar. 24.1.1968 v Monaku
b. January 24, 1968 in Monaco

Seigle Eric
nar.16.2.1963 v Nice, F
b.February 16, 1963 in Nice, F

Truchi Francis
nar.18.1.1943 v Roquebrune Cap Martin, F
b. January 18,1943 in Roquebrune Cap Martin, F

Viviani Adrian
nar. 25.2.1939 v Monaku
b.February 25, 1939 in Monaco)

Německo / Germany

Kurucz Alexander
nar. 5.3.1948 v Ludwigshafenu, Německo
b. March 5,1948 in Ludwigshafen, Germany

Nový Zéland / New Zealand:

Tills Athol
nar.28.8.1924 v Whangarei, NZ
b.August 28,1924 in Whangarei, NZ

Shaw Desmond
nar.20.4.1936 na NZ
b.April 20,1936 in NZ

Rusko / Russia:

Khokhlov Yury
nar. 1.3.1941 v Moskvě
b.March 1, 1941 in Moscow

Uruguay / Uruguay:

Bonicelli Fiorella
nar.21.12.1951 v Limě, Peru
b. December 21, 1951 in Lima, Peru

Brisson Jean-Paul
nar.31.7.1938 v Paříži, Francie
b. July 31, 1938 in Paris, France

USA  / U.S.A.:

Beach Thomas E.
nar. 1.4.1940 v USA
b. April 1, 1940 in the U.S.A.

Beautyman Michael
nar. 30.9.1946 v Lendorf, Rakousko
b. September 30, 1946 in Lendorf, Austria

Bunnen Robb
nar. 15.6.1954 v Bostoun, MA, USA
b. June 15, 1954 in Boston, MA, U.S.A.

Jaeger Andrea
nar. 4.6.1965 ve Skokie, IL, USA
b. June 4, 1965 in Skokie, IL, U.S.A.

Lumia Margaret
nar. 23.4.1957 v La Jolla, Kalifornie, USA
b. April 23, 1957 in La Jolla, CA, U.S.A.

Snow Jeffrey
nar. 3.11.1965 v New Yorku, USA
b. November 3, 1965 in New York, U.S.A.

Turville Edward
nar. 13.6.1944 v St. Petersburg, FL, USA
b. June 13, 1944 in St. Petersburg, FL, U.S.A.

Velká Británie / Great Britain:

Ambrose Roger
nar. 13.4.1940 v Londýně, Velká Británie
b. April 13, 1940 in London, Great Britain

Bartlett Sue
nar. 20.3.1958 v Hillingdon, Anglie
b. March 20, 1958 in Hillingdon, England

Cox Mark
nar. 5.7.1943 v Leicester, VB
b. July 5, 1943 in Leicester, GB

Gorringe Christopher J.
nar. 13.12.1945 ve Walton-on-Thames, Surrey, VB
b. December 13, 1945 in Walton-on-Thames, Surrey, GB

Gradon Michael
nar. 7.4.1959 v Kent, VB
b. April 7, 1959 in Kent, GB

Greatrex Albert Benson
nar. 28.5.1952 ve Staffordu, VB
b. May 28, 1952 in Stafford,GB

Lord Michael Hintze
nar. 27.7.1953 v Harbinu
b. July 27, 1953 in Harbin

McQuibban Peter James
nar.7.11.1955 v St. Albans, VB
b. November 7, 1955 in St Albans, GB

Phillips Tim
nar. 22.4.1942 v Whitehaven, VB
b. April 22, 1942 in Whitehaven, GB

Siviter Philip
nar. 16.3.1953 v Edgbastonu, VB
b. March 16, 1953 in Edgbaston, GB

Smith Andrew D.
nar. 19.1.1961 v Birminghamu, VB
b. January 19, 1961 in Birmingham, GB

Tatum Julian
nar. 24.10.1941 v Newbury Berkshire, VB 
b. October 24, 1941 in Newbury Berkshire, GB

Weatherill Barry
nar. 17.7.1938 v Slough, VB
b. July 17, 1938 in Slough, GB

 


PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ
ASSOCIATE MEMBERS

Plachý Tomáš, Ing., CSc.
nar. 10.3.1952 v Praze
b. March 10, 1952 in Prague

Šimůnek Petr, Ing.
nar. 9.10.1956 v Kutné Hoře
b. October 9, 1956 in Kutna Hora 

IN MEMORIAM

ČLENOVÉ
MEMBERS

Bečka Jaromír, Dr., JUDr.
nar. 20.4.1926 v Praze - z. 4.10.2014 v Praze
b. April 20, 1926 in Prague – d. October 10, 2014 in Prague

- juniorský mistr Československa ve dvouhře (1947) a čtyřhře (1943 – 1947); člen vítězných družstev mistrovství Československa: Sparta Praha (1951) a Dukla Praha (1953 - 1954); mnohonásobný veteránský mistr Československa, České republiky, Německa a Bavorska, kde působil 35 let jako trenér; člen trenérské rady ČSTV (1956 – 1967); hlavní rozhodčí všech zápasů Davisova poháru (1947 – 1968)

- Czechoslovak junior Champion in singles (1947) and doubles (1943 – 1947); member of the winning teams at the Czechoslovak team Championship: Sparta Prague (1951) a Dukla Prague (1953 - 1954); many times veteran champion of Czechoslovakia, Czech Republic, Germany and Bavaria, where he worked as a coach for 35 years; member of the Coaches’ Committee of the CSTV (1956 – 1967); chair empire of all the Davis Cup ties (1947 – 1968)

 

 

Caska Josef
nar. 2.9.1913 v Náchodě - z. 1982
b. September 2, 1913 in Nachod – d. 1982

- junior. mistr ČSR ve dvouhře (1930); mezinárodní mistr ČSR ve čtyřhře (1937 a 1946); reprezentant v DC 1935-1946 (7 utkání: 8 dvouher a 3 čtyřhry); v 60tých letech trenér čs.reprezentace

 Czechoslovak junior singles Champion (1930); Czechoslovak International Champion in doubles (1937 and 1946); represented Czechoslovakia in DC 1935-1946 (7 ties: 8 singles and 3 doubles); in the sixties became the Czechoslovak national coach
 

Cejnar František, Ing.
1917 – 1965
1917 – 1965

- juniorský mistr ČSR ve dvouhře (1936); reprezentant v DC 1936 - 1938 (3 utkání: 3 dvouhry a 1 čtyřhra); v r.1939 byl na 5. místě evropského žebříčku; pod jeho vedením vyhráli v r.1963 poprvé mladí čs. reprezentanti Galeův pohár

- Czechoslovak junior singles Champion (1936); represented Czechoslovakia in DC 1936 - 1938 (3 ties: 3 singles and 1 doubles); in 1939 was ranked number 5 in Europe; coached the boys´ junior team in 1963 when it won the Galea Cup for the first time


Černík Vladimír
nar. 9.7.1917 v Roudnici nad Labem - z. 2.4.2002 v Palm Beach, Florida
b. July 9, 1917 in Roudnice nad Labem - d. April 2, 2002 in Palm Beach, Florida

- mezinárodního mistr Švýcarska (ve Gstaadu) ve dvouhře (1946 a 1950); mezinárodní mistr ČSR ve čtyřhře (s Drobným) (1949); reprezentoval Československo v DC 1947 – 1949 (13 utkání: 23 dvouher a 13 čtyřher) a spolu s Jaroslavem Drobným po roce 1945 vytvořili nejlepší deblovou dvojici v DC (11 vítězství) a probojovali se 2x do mezipásmového semifinále (1947 – 48), kde podlehli vždy Austrálii (1:4 v Montrealu a 2:3 v Bostonu); 15.7.1949 emigroval společně s Drobným během turnaje ve Gstaadu, později přesídlil do USA, kde vedl universitní tým Caroliny (1957 – 58); byl nejmladším ze tří sourozenců; vyrůstal bez otce, který padl za 2.světové války; zemřel zcela zapomenut a neoceněn

- Swiss International singles Champion (in Gstaad) (1946 and 1950); Czech International doubles Champion (with Drobny) (1949); represented Czechoslovakia in Davis Cup 1947 – 1949 (13 ties: 23 singles and 13 doubles) and together with Drobny created the best doubles team in DC (11 victories) after 1945 while reaching 2times inter-zone semifinals (1947 – 48) loosing to Australia on both occasions (1:4 in Montreal and 2:3 in Boston); together with Drobny emigrated on June 15, 1949 during a tournament in Gstaad; later on moved to US where he coached University team of Carolina (1957 – 58); youngest of three children; growed up without a father who was killed in the World War II.; died completely forgotten and unrewarded


 

Drobný Jaroslav
nar. 12.10.1921 v Praze - z. 13.9.2001 v Londýně
b. October 12, 1921 in Prague - d. September 13, 2001 in London

- vítěz Wimbledonu ve dvouhře (1954); vítěz na Roland Garros ve dvouhře (1951-1952), čtyřhře (1948) a smíšené čtyřhře (1948); trojnásobný vítěz Italian Open ve dvouhře; dorostenecký mistr Československa ve dvouhře (1937); 5x mezinárodním mistrem Československa ve dvouhře (1945 - 1949), 3x ve čtyřhře a 1x ve smíšené čtyřhře; reprezentoval Československo v DC 1946 - 1949 (15 utkání: 28 dvouher a 15 čtyřher); v první světové desítce (1947 - 1955); člen Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu, USA od 1983; a pro dokreslení jeho všestrannosti také reprezentoval ČSR v ledním hokeji

- Wimbledon Singles Champion (1954); French Open Champion Singles (1951-1952), Doubles (1948) and Mixed Doubles (1948); 3times Italian Open Singles Champion; Czechoslovak junior singles champion (1937); 5times Czechoslovak International Champion in singles (1945 - 1949), 3times in doubles and once in mixed doubles; represented Czechoslovakia in Davis Cup 1946 - 1949 (15 ties: 28 singles and 15 doubles); in top ten of the World’s rankings (1947 - 1955); International Tennis Hall of Famer since 1983; and to demonstrate his versatility, also represented Czechoslovakia in ice hockey

 

Hecht Ladislav
nar. 31.8.1909 v Žilině - z. 27.5.2004 v New Yorku, USA
b. August 31,1909 in Zilina - d. May 27, 2004 in New York, U.S.A.

- reprezentant ČSR v DC 1931-1938 (18 utkání: 29 dvouher a 8 čtyřher); mezinárodní mistr ČSR ve čtyřhře (1935-1937); ve Wimbledonu v r. 1937 semifinalista čtyřhry; na evropském žebříčku byl r.1934 na 8. a r.1938 na 9. místě

- Represented Czechoslovakia in Davis Cup 1931-1938 (18 ties: 29 singles and 8 doubles); Czechoslovak International doubles Champion (1935-1937); semifinalist in doubles in Wimbledon 1937; on the European ranking was 8th in 1934 and 9th in 1938


 
Huťka Petr, Mgr.
nar. 5.12.1947 ve Velkých Losinách - z. 22.5.2024 v Přerově
b.December 5, 1947 in Velke Losiny - d. May 22, 2024 in Prerov

- mistr ČSR ve smíšené čtyřhře (Plzeň) a finalista ve čtyřhře (Litvínov); finalista mezinárodního mistrovství ČSSR ve smíšené čtyřhře (Ostrava); člen vítězného družstva (NHKG Ostrava) I.ligy mistrovství ČSSR (1967 a 1969); mezinárodní mistr Jugoslávie ve čtyřhře (1971); člen realizačního týmu vítězného družstva Davisova poháru (1980); kapitán družstva Kings Cup 1979 - 1983 (vítězně: 1979 - 1980); kapitán družstva mužů na Halovém mistrovství Evropy 1987 - 1991 (vítězně: 1988 - 1989 a 1991); kapitán Poháru federace (1990 - 1991); státní trenér Rakouska (1993 - 1996); byl osobním trenérem: Pimka, Doseděla, Nováčka, Navrátila, Pospíšilové a do Přerova přivedl Novotnou

- Czech mixed doubles Champion (Pilsen) and doubles finalist (Litvinov); Czechoslovak International mixed doubles finalist (Ostrava); member of the winning team (NHKG Ostrava) of the Czechoslovak team Championship (1967 and 1969); International doubles Champion of Yugoslavia (1971); member of the coaching team of the Davis Cup winning team (1980); captain of the Kings Cup team 1979 - 1983 (winners: 1979 - 1980); captain of the men’s team at the European Indoor Championship 1987 - 1991 (winners: 1988 - 1989 and 1991); captain of the Federation Cup team (1990 - 1991); national coach of Austria (1993 - 1996); personal coach of: Pimek, Dosedel, Novacek, Navratil, Pospisilova and brought Novotna to Prerov


 

Javorský Jiří
nar. 9.2.1932 v Praze - z. 16 .9.2002 v Heilbronnu, Německo
b. February 9, 1932 in Prague - d. September 16, 2002 in Heilbronn, Germany

- jako jeden z posledních zažil ve svých patnácti letech soutěže ve smíšené dvouhře, kdy v juniorských kategoriích do 16ti let hráli muži a ženy společně - zvítězil ve dvouhře v 1947; juniorský mistr ČSSR ve dvouhře (1948); 9x mistr ČSSR ve dvouhře (1952, 1954-58, 1960-61 a 1964), 11x ve čtyřhře (1952, 1955-1963 a 1965) a 11x ve smíšené čtyřhře (1951-1952, 1954 - 1962); mezinárodní mistr ČSSR ve dvouhře (1957, 1959-60 a 1964), čtyřhře (1957, 1961-62) a smíšené čtyřhře (1957-1960, 1963-64); s Věrou Pužejovou-Sukovou získal svůj jediný grandslamový titul - v roce 1957 vyhráli smíšenou čtyřhru na French Open; hrál dvě desetiletí na dvorcích pražského I. ČLTK na Štvanici; 13 let byl domácí jedničkou a v Davisově poháru (1955-1966) vyhrál 33 zápasů (20 utkání: 56 zápasů); odešel v roce 1968 trénovat do německého Heilbronnu

- one of the last players experiencing at the age of 15 mixed competitions in singles where boys and girls under 16 years of age competed together - he became Champion in 1947; Czechoslovak junior singles Champion (1948); 9times Czechoslovak Champion in singles (1952, 1954-58, 1960-61 and 1964), 11times in doubles (1952, 1955-1963 and 1965) and 11times in mixed doubles (1951 - 1952, 1954-1962); Czechoslovak International Champion in singles (1957, 1959-60 and 1964), doubles (1957, 1961-62) and mixed doubles (1957-1960, 1963-64); together with Vera Puzejova-Sukova won his one and only Grand Slam title in mixed doubles at the French Open in 1957; played for 20 years for I.CLTK Prague; was 13 years number 1 player in Czechoslovakia, represented in Davis cup (1955-1966), where he won 33 matches (20 ties: 56 matches); in 1968 left Czechoslovakia to coach tennis in Heilbronn, Germany

Koželuh Jan
nar. 29. ledna 1904, Praha – z. 4. června 1979, Florida, USA
b. January 29, 1904 in Prague – d. June 4, 1979 in Florida, USA

- mistr ČSR ve dvouhře i čtyřhře (1925-1928); reprezentoval v Davisově poháru 1924-1930 (20 utkání: 27 dvouher a 19 čtyřher); čtvrtfinalista ve Wimbledonu (1927); nejlepší umístění na světovém žebříčku - 10. (1927)

- Czechoslovak Champion in singles and doubles (1925-1928); represented Czechoslovakia in Davis Cup 1924-1930 (20 ties: 27 singles and 19 doubles); quarterfinalist in Wimbledon (1927); highest World’s ranking - 10th (1927)

Koželuh Karel
nar. 7.3.1895 v Praze – 27.4.1950 tragicky zahynul při automobilové nehodě v Klánovicích u Prahy
b. March 7, 1895 in Prague – d. April 27, 1950 tragically killed in a car accident in Klanovice near Prague

- všestranný sportovec, který dosáhl nejvyšších met v hokeji, fotbale i v tenise; profesionální tenisový mistr světa (1925-1930 a 1932); mistr US Pro Championshipu ve dvouhře (1929, 1932 a 1937) a čtyřhře (1929); jeho exhibiční utkání s Billem Tildenem v Madison Square Garden v New Yorku sledovalo 17000 diváků; v r. 1925 byl též autorem rozhodujícího gólu v zápasu proti Švýcarsku na mistrovství Evropy v ledním hokeji, kdy se ČSR stala mistrem; v r. 1923, kdy českoslovenští fotbalisté porazili na Letné Itálii 5:1, hrál v týmu jako střední útočník; později byl tenisovým trenérem Dona Budge, pracoval jako trenér pro USTA - Daviscupový team; byl koučem československého družstva DC (1947-1949); člen Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu, USA od 2006

- Professional World Tennis Champion (1925 - 1930 and 1932); US Pro Champion in singles (1929, 1932 and 1937) and doubles (1929); his Exhibition at Madison Square Garden (NY) with Bill Tilden saw 17000 spectators; versatile sportsman, who in 1925 was a member of the victorious Czechoslovak European Champion ice-hockey team, scoring the only goal in the final match against Switzerland; when Czechoslovakia's soccer team overwhelmed Italy 5:1 in 1923 in Prague he was the team's centre forward; later became tennis coach of Don Budge, worked as the coach for USTA - Davis Cup Team; coached Czechoslovak Davis Cup team (1947-1949); International Tennis Hall of Famer since 2006

 

Medonos Jiří, Ing.
nar. 5.3.1947 v Praze, z. 17.12.2023 na Kladně
b. March 5, 1947 in Prague - d. December 17, 2023 in Kladno

- - mezinárodní mistr ČSSR ve čtyřhře (1973 - 1974) a smíšené čtyřhře (1971); člen vítězného družstva juniorů Galea Cupu (1966); kapitán družstva Poháru federace: 3krát vítězství (1984 – 1985 a 1988), finále (1986) a semifinále (1987 a 1989); Jiří je nositelem Hlavní ceny Fair Play za celoživotní postoj za rok 2017 udělované Českým klubem FP při Českém olympijském výboru a také byl tímto nominován na Světovou cenu FP; v roce 2018 byl Jiří oceněn speciální cenou prezidentem Mezinárodní tenisové federace Davidem Haggertym "Fed Cup President’s Award" - na památku Jiřího Medonose se od r. 2024 tradiční mezinárodní turnaj čtyřher IC CQS June in Prague přejmenoval na IC CQS Jiri Medonos Cup

- Czechoslovak International Champion in doubles (1973 - 1974) and mixed doubles (1971); member of the junior winning team of the Galea Cup (1966); captain of the Federation Cup team: 3times winners (1984 – 1985 and 1988), finalists (1986) and semi-finalists (1987 and 1989); Jiri is the recipient of The Main Fair Play Prize for his lifelong attitude awarded by the Czech Fair Play Club, constituent part of Czech Olympic Committee for 2017 and was also nominated for the World Fair Play Prize for the same year; in 2018 Jiri became the first recipient of the Fed Cup President’s Award introduced by David Haggerty. - in memory of Jiri Medonos the traditional international doubles tournament called IC CQS June in Prague is from 2024 named IC CQS Jiri Medonos Cup
Menzel Roderich
nar. 14.4.1906 v Liberci 
b. April 14, 1906 in Liberec

- dorostenecký mistr ČSR ve dvouhře (1925); mezinárodní mistr ČSR ve dvouhře (1933-1935 a 1937) a čtyřhře (1932-1933 a 1935-1936); od r. 1928 v DC reprezentoval v 30 utkáních ČSR (52 dvouher a 23 čtyřher) a v 5ti Německo (8 dvouher a 1 čtyřhra); čtvrtfinalista dvouhry ve Wimbledonu (1933 a 1935); finalista dvouhry na Roland Garros v Paříži (1938); semifinalista ve čtyřhře ve Wimbledonu (1937; na světovém žebříčku r.1934 - 5.místo, 1935 - 9., 1937 - 8., 1938 - 7. místo


-
Czechoslovak junior singles Champion (1925); Czechoslovak International Champion in singles (1933–1935 and 1937) and in doubles (1932–1933 and 1935–1936); from 1928 represented Czechoslovakia in DC in 30 ties (52 singles and 23 doubles) and Germany in 5 ties (8 singles and 1 doubles); quarterfinalist in singles in Wimbledon (1933 and 1935); singles finalist at Roland Garros in 1938; semifinalist in doubles in Wimbledon 1937; World’s rankings: 1934 – 5th, 1935 – 9th, 1937 – 8th, 1938 – 7th place


 

Novotná Jana
nar. 2.10.1968 v Brně – z. 19 .11.2017 v Brně
b. October 2, 1968 in Brno – d. November 19, 2017 in Brno

- Mistryně sportu; juniorská mistryně ČSSR ve dvouhře (1984); Mezinárodní mistryně Československa ve dvouhře (1988 a 1998); profesionální tenisová dráha: 1987–1999; nejlepší umístění na světovém žebříčku žen WTA ve dvouhře: 2. a ve čtyřhře 1.; úspěchy ve dvouhrách: finalistka: Wimbledon (1993 a 1997), Australian Open (1991); vítězka: Wimbledon (1998), WTA Championship v New Yorku (1997); celkově 24 titulů ve dvouhře na okruhu WTA; úspěchy ve čtyřhrách: vítězka: Wimbledon (1989 - 1990, 1995 a 1998), US Open (1994, 1997 - 1998), Australian Open (1990 a 1995), Roland Garros (1990 - 1991 a 1998) a WTA Championship v New Yorku (1995 a 1997); celkově 76 titulů ve čtyřhře na okruhu WTA; úspěchy ve smíšených čtyřhrách: vítězka: Wimbledon (1989), US Open (1988) a Australian Open (1988 - 1989); reprezentovala v Poháru Federace 1987–1993 a 1995–1998 (29 dvouher a 16 čtyřher) a byla členkou vítězného družstva PF (1988); získala bronzovou medaili ve dvouhře na OH v Atlantě (1996) a stříbrné medaile ve čtyřhrách na OH v Soulu (1988) a Atlantě (1996); spolu s P. Kordou vyhráli Hopmanův pohár v Perthu (1994); držitelka Ceny za výjimečnost ve Fed Cupu 2012; členka Mezinárodní tenisové síně slávy v Newportu,USA od 2005; nositelka státního vyznamenání Medaile Za zásluhy, I. stupně, od prezidenta V. Havla (1998)


- Czechoslovak Junior Champion in singles (1984); Czechoslovak International Champion in singles (1988 and 1998) and doubles (1988); professional tennis career: 1987–1999; highest WTA rankings: Singles 2nd, Doubles: 1st; career highlights in singles: finalist at Wimbledon (1993 and 1997), Australian Open (1991); Champion: Wimbledon (1998), WTA Championship in New York (1997); total of 24 singles titles on the WTA tour; doubles highlights: winner: Wimbledon (1989 - 1990, 1995 and 1998), US Open (1994, 1997 - 1998), Australian Open (1990 and 1995), Roland Garros (1990 - 1991 and 1998) and WTA Championship in New York (1995 and 1997); total of 76 doubles titles on the WTA tour; mixed doubles Champion: Wimbledon (1989), US Open (1988) and Australian Open (1988 - 1989); represented in Federation Cup 1987–1993 and 1995–1998 (29 singles and 16 doubles) and was a member of FC winning team (1988); won bronze medal in singles at the Olympic Games in Atlanta (1996) and silver medals in doubles at the Olympic Games in Seoul (1988) and Atlanta (1996); together with P. Korda won Hopman Cup in Perth (1994); 2012 Fed Cup Award of Excellence recipient; International Tennis Hall of Famer since 2005; recipient of the State Award Medal of Merit, First Grade, by president V. Havel (1998)


 

Pinterová - Neumannová Marie
nar. 16.8.1946 ve Staré Boleslavi – z. 21.10.2023 v Budapešti, Maďarsko
b. August 16, 1946 in Stará Boleslav - d. October 21, 2023 in Budapest

- mistryně sportu; Mezinárodní mistryně ČSSR ve dvouhře (1971) a čtyřhře (1969 a 1971); Mistryně ČSSR ve dvouhře (1971), čtyřhře (1967 - 69 a 1971 -72) a smíšené čtyřhře (1971); další úspěchy ve dvouhrách: vítězka: Bonfiglio Cup (1966 - 67); Virginia Slims - Jacksonville, USA (1972 - ve finále B.J.King); Cairo open (1974); Japan Open (Tokyo 1981 - ve finále P. Casale) a Světová Univerziáda; semifinalistka: Italian Open v Římě (1978); čtvrtfinalistka: Roland Garros (1974), German Open, a US Indoors. Za svoji kariéru porazila například hráčky jako: Billie Jean King, Martina Navrátilová, Kathy Jordan, Olga Morozova, Andrea Jaeger, Sue Barker a Betty Stove. V soutěžích veteránů vyhrála 11x Mistrovství Světa a 24x Mistrovství Evropy. Nejlepší umístění ve dvouhře na světovém žebříčku žen: WTA: 47 a na Světovém žebříčku ITF veteránů: 1.

- International Czechoslovak Champion in singles (1971) and doubles (1969 and 1971); National Czechoslovak Champion in singles (1971), doubles (1967 - 69 and 1971 -72) and mixed doubles (1971); Singles Champion: Bonfiglio Cup (1966 - 67); Virginia Slims of Jacksonville, USA (1972 - beating B.J.King in the finals); Cairo open (1974); Japan Open (Tokio 1981; beating P. Casale in the finals) and the World university Games; Semi-finalist: Italian Open in Rome (1978); quarterfinalist: Roland Garros (1974), German Open, a US Indoors. Along the way, she beat many of the greatest players of the time, such as Billie Jean King, Martina Navratilova, Kathy Jordan, Olga Morozova, Andrea Jaeger, Sue Barker and Betty Stove. Since entering the senior circuit, she has gone on to win 11 world championship singles titles and an incredible 24 European titles. Highest Singles rankings: WTA 47 and Veteran ITF: 1.

 

Suková - Pužejová Věra
nar. 13.6.1931 v Uherském Hradišti – z. 13.5.1982 v Praze

b. June 13, 1931 in Uherske Hradiste – d. May 13, 1982 in Prague

- zasloužilá mistryně sportu; zasloužilá trenérka; finalistka dvouhry ve Wimbledonu (1962); vítězka smíšené čtyřhry a semifinalistka dvouhry na Roland Garros (1957); r. 1957 jí patřilo 6. místo na světě, 1962 - 5. (nejlepší v Evropě) a 1963 - 10.místo; na mezinárodních mistrovstvích ČSSR 6x vítězka dvouhry (1957-1960, 1963- 1964, 4x vítězka ve čtyřhře (1957-59 a 1964) a 6x ve smíšené čtyřhře (1957-1960, 1963-64); 11x byla mistryní Československa ve dvouhře (1952, 1954 - 1963), 10x ve čtyřhře a 8x ve smíšené čtyřhře; reprezentovala v Poháru federace; po skončení závodní činnosti se stala trenérkou čs.reprezentačního družstva žen a juniorek, které přivedla k cenným vítězstvím v Poháru federace (1975) a v evropské juniorské soutěži Soisbault cup (1974, 1976-1977, 1980); kapitánkou družstva Poháru federace (1969-1970 a 1975-1980). Více informací na: http://www.sukova.org/.

- Wimbledon Singles finalist (1962); winner of mixed doubles and semifinalist at Roland Garros (1957); World’s ranking: 1957: 6th, 1962: 5th (Best in Europe), 1963: 10th; Czechoslovak International Champion in singles (6times: 1957, 1960, 1963 - 1964), doubles (4times: 1957-59 a 1964) and mixed doubles (6times: 1957-1960, 1963-64); Czechoslovak National Champion in singles (11times: 1952, 1954-1963), doubles (10times) and mixed doubles (8times); represented in Federation Cup; after the conclusion of her playing career she became a National coach for women and junior girls and under her guidance they won the Federation Cup (1975) and the European junior event - the Soisbault Cup (1974, 1976-1977, 1980); captain of the Federation Cup team (1969-1970 and 1975-1980). More information can be found at: http://www.sukova.org/. 

Šolc Miloš
nar. 29.9.1911 v Brně - z. 15.1.2007 v Praze
b. September 29, 1911 in Brno - d. January 15, 2007 in Prague

- se základy tenisu ho seznámil hrabě Teubert, který ho v r. 1925 přihlásil na turnaj, jehož vítěz měl jet trénovat princeznu Gabrielu von Ratiboř na zámek Grafenegg do Rakouska. Tento turnaj vyhrál, a tak ve čtrnácti letech odjel do ciziny. Do r. 1939 se živil tenisem - trénováním šlechty a příležitostným trénováním v lázních; od r. 1929 hrál pravidelně na mistrovství světa profesionálů, která se konala nejdříve na francouzské Riviéře a později v Berlíně; v r. 1938 spolu s Karlem Koželuhem reprezentoval ČSR v mezinárodním utkání s Maďarskem; v r. 1939 se opětovně stal amatérem a po deset let byl na předních místech tenisového žebříčku ČSR. Protože býval profesionálem, nemohl hrát významné mezinárodní tenisové turnaje, ani Davis Cup. Hrával přátelská utkání a v r.1947, po vítězství nad jugoslávským daviscupovým hráčem Mitičem, si upevnil svoji pozici hráče č. 2 (za Drobným). Spolu se svojí manželkou Bohumilou Bartlovou (vítězkou „Pardubic“ 1939) se v r. 1939 stali finalisty ve smíšené čtyřhře na mezinárodním mistrovství ČSR; v r. 1948 se stal trenérem jugoslávského daviscupového týmu; v r. 1950 začal studovat teologii a stal se hrajícím trenérem tenisového družstva Slavie Vysoké školy, které vybojovalo druhé místo v republice; v 70. letech hrál veteránské turnaje, na kterých nenašel přemožitele a vyhrál několikrát mistrovství republiky ve své kategorii; v r. 1981 se probojoval na Rhode Island v USA do finále své kategorie Mezinárodního mistrovství USA na travnatých dvorcích; jeho dva synové a jedna z dcer patřili koncem 50. a začátkem 60. let k předním juniorům ČSR, syn Josef byl dokonce v r. 1961 první v republice.

- was introduces to tennis by count Teubert, who entered him into his first tournament in 1925, where the winner got opportunity to go on to coach the Princess Gabriela von Ratibor from the chateau Grafenegg in Austria. After winning this tournament at fourteen years of age he went abroad. Till 1939 made his living by training aristocracy and occasionally training at a health resort; from 1929 competed regularly at the World Professional Championships, which took place at first on the French Riviera and later on in Berlin; in 1938 together with Karel Koželuh represented Czech Republic in a match against Hungary; in 1939 got back his amateur status and for a decade was ranked in the top of the Czech tennis rankings; couldn't play important international tennis tournaments nor Davis Cup, because he used to be a professional; he competed in friendly matches and in 1947 after a victory over Yugoslavian Davis Cup player Mitic he established his position as a number 2 player (behind Drobny); together with his wife Bohumila Bartlova (winner of "Pardubice"1939) became finalist in mixed doubles at the Czech International Championship (1939); in 1948 became Davis Cup team coach of Yugoslavia; in 1950 began studies of theology and became a playing coach of the Slavia University Tennis Team, which was second in the republic; in the 70ties played veteran tournaments, where he did not find conqueror and won several times the republic championships in his category; finalist in his category at the International Championship of the U.S.A. on grass courts at Rhode Island (1981); his two sons and one daughter were placed in the top of Czech junior ranking, toward the end of 50´and early 60´, son Joseph was first in the republic in 1961.

 
Týra Ladislav, Ing.
nar. 9.6.1946 v Praze - z. 12.3.2024 v Lucembursku
b. June 9, 1946 in Prague - d. March 12, 2024 in Luxembourg

- juniorský reprezentant ČSSR; člen vítězného družstva I.ČLTK I. Ligy mistrovství ČSSR (1968 a 1975); finalista PMEZ s I. ČLTK (1976); semifinalista Mistrovství ČSSR ve čtyřhře (1973 -74); od r. 1977 trenér Lucemburska; kapitán DC Lucemburska (1987 - 1993); osobní trenér nejlepší lucemburské tenistky Anne Kremer (WTA 18)

- Represented Czechoslovakia in juniors; member of the winning team (I.CLTK) of the Czechoslovak team Championship (1968 and 1975); finalist with the I.CLTK at the European Club Championship Cup (1976); doubles semifinalist at the Czechoslovak Championship (1973 - 74); from 1977 coach of Luxembourg; captain of the Davis Cup team of Luxembourg (1987 - 1993); personal coach of the best Luxembourg female player Anne Kremer (WTA 18)

 

Žemla Ladislav, ing., pseud. Rázný
nar. 1887 v Kladrubech – z. 1955 v Praze 
b. 1887 in Kladruby – d. 1955 in PragueM

- 8x mistr zemí Koruny české ve dvouhře a 11x ve čtyřhře; po první svět.válce 4x mistr ČSR ve dvouhře a čtyřhře; v DC reprezentoval 1921-1927 (12 utkání: 11 dvouher a 12 čtyřher); na OH r. 1906 v Aténách získal bronzovou medaili ve čtyřhře; na OH r.1912 ve Stockholmu se umístil na 4. místě ve dvouhře a současně získal pohár švédského krále, jako cenu za nejdokonalejší styl; na OH r.1920 v Antverpách vybojoval bronzovou medaili ve smíšené čtyřhře spolu s Miladou Srbkovou

-
Champion of Bohemia and Moravia 8times in singles and 11times in doubles; after the World War I. 4times Czechoslovak Champion in singles and doubles; represented Czechoslovakia in Davis Cup 1921-1927 (12 ties: 11 singles and 12 doubles); at the Olympic Games 1906 in Athens won bronze medal in doubles; at the Olympic Games 1912 in Stockholm became 4th in singles and at the same time was awarded the Swedish King’s Trophy, as a special price for his “impeccable style”; at the Olympic Games 1920 in Antwerp he gained the bronze medal in mixed doubles together with Milada Srbkova 

Argentina / Argentina:

Morea Enrique
nar. 11.4.1924 v Argentině - z 15.3.2017
b.April 11, 1924 in Argentina - d March 15, 2017

Austrálie / Australia:

Cawthorn Raymond Tim
nar.29.1.1933 v Melbourne, Austrálie - z. 24.4.2020 v Austrálii
b. January 29, 1933 in Melbourne, Australia - d. April 24, 2020 in Australia

Francie / France

Abdesselam Robert
nar.27.1.1920 v El-Biar, Alžír - z. 26.7.2006 v Paříži, Francie
b. January 27, 1920 in El-Biar, Algiers - d. July 26, 2006 in Paris, France

Monako / Monaco:

Borghini Michel
nar.16.1.1934 v Monaku - z.15.12.2012 in Geneva, Switzerland
b. January 16, 1934 in Monaco - d. December 15, 2012 in Geneva, Switzerland

Španělsko / Spain:

Tintore Belil Berta
nar. 16.10.1961 v Barceloně, Španělsko
b. October 16, 1961 in Barcelona, Spain

Tintore Turull Juan Maria
nar. 9.3.1927 v Barceloně, Španělsko – z. 5.2.2020 v Barceloně, Španělsko
b. March 9, 1927 in Barcelona, Spain – d. February 5, 2020 in Barcelona, Spain

Švýcarsko / Switzerland:

Buttkus Jurgen
nar. 16.11.1939 ve Švýcarsku - z. 16.2.2023 v Carouge, Švýcarsko
b. November 16, 1939 in Switzerland – d. February 16, 2023 in Carouge, Switzerland Switzerland

USA / U.S.A.

Craig Broward D.
nar. 20.2.1929 v New Yorku, USA - z. 25.11.2009 v USA
b. February 20, 1929 in New York, U.S.A. - d. November 25, 2009 in U.S.A.

Velká Británie / Great Britain

Woods Jeremy
nar. 2.8.1949 v Bromley, Anglie - z. 6.8.2019 v Londýně
b. August 2, 1949 in Bromley, England - d. August 6, 2019 in London