... IC obnovil členství v „Council of  the ICs” se sídlem ve Velké Británii 29. 6. 1999 ... IC se stal členem Českého tenisového svazu 9. 9. 1999 ...