Historie


International Lawn Tennis Club České republiky
(dále jen IC)

IC České republiky byl založen v roce 1933, jako pátý takový na světě. Historicky nestarším IC, založeným už v roce 1924 se může pochlubit Velká Británie.

Ideály a cíle IC klubů mají takovou hodnotu, že vývoj a dodržování jejich zásad v jakékoliv zemi by měly být na mysli všech, kterým tradice hry tenisu není lhostejná. Cesty, jak dosáhnout těchto cílů, byly předmětem prvních výměn názorů mezi členy některých IC v Paříži v roce 1946. Poté bylo 22.7.1947 na schůzi zástupců všech dosud existujících IC, tj.Velké Británie, Francie, USA, Nizozemí, Československa, Švédska a Belgie, jednomyslně doporučeno, aby zachovávání IC cílů na celém světě bylo svěřeno do rukou hlavního výboru klubů, zvaného „Council of the ICs“. Tento se skládá ze zástupců všech existujících IC.

Souhlas Councilu je vždy zapotřebí k založení nového IC. Výkonným orgánem Councilu je výkonný výbor (Executive Committee), složený ze zástupců tří nejstarších IC, kterými jsou Velká Británie, Francie a USA a tří dalších IC, určených dle stáří jejich založení a tito se pravidelně střídají a jsou voleni na jeden rok.

Po 2.světové válce došlo k úplnému zániku IC u nás. Od roku 1994 byla vynaložena snaha ze strany hlavního výboru o obnovení tohoto prestižního klubu v České republice. První pokusy o znovuzaložení IC u nás objevily již v roce 1995, kdy se uskutečnilo přátelské utkání mezi členy IC Velké Británie a členy I.ČLTK Praha.

Teprve od prosince 1998, kdy se do práce zapojila Helena Suková, se v Praze začalo na této obnově intenzivněji pracovat. Snaha byla nakonec úspěšná, byly vytvořeny Stanovy našeho IC tak, že byly odsouhlaseny a vyhovují jak pokynům hlavního výboru ve Velké Británii tak i stávajícím pravidlům pro utváření nových tenisových klubů v České republice. IC České republiky byl opětovně přijat za právoplatného člena “Councilu of the ICs” na 51.Výroční valné hromadě „Councilu of International Lawn Tennis Clubs“, která se konala v All England Lawn Tennis and Croquet Clubu ve Wimbledonu, v úterý dne 29.6.1999. K dnešnímu dni je již registrováno celkem 42 zemí se svými IC začleněnými v „Councilu of the ICs“. President našeho IC - Helena Suková byla od ledna 2001 do června 2008 kooptovaným členem výkonného výboru Councilu všech IC.Další informace:
1. IC obnovil členství v „Council of the ICs” se sídlem ve Velké Británii 29.6.1999
2. IC se stal členem Českého tenisového svazu 9.9.1999
3. Identifikační čísla IC: IČO 70105669 a DIČ 008 - 70105669
4. Bankovní spojení pro IC České republiky:
    Česká Spořitelna, a.s.
    Sokolovská 1, 180 00 Praha 8
    číslo konta: 212080399 / 0800
    název konta: International Lawn Tennis Club České republiky
5. http://www.iltc.cz/

6. Adresa IC ČR pro poštovní styk:
   International Lawn Tennis Club České republiky
   Vilímovská 1476/33, Dejvice
   160 00 Praha 6
  
7. Kontaktní osoba: pan František Stejskal; e-mail: stejskal7(at)gmail.com

Formuláře:
1. Přihláška pro vyplňování (.doc) a pro tisk (.pdf)
2. Dotazník člena pro vyplňování (.doc) a pro tisk (.pdf)